Kort liste over pdf-dokumenter

Ramm og Setsaas:
Gro-Gate – Mer lesbar utgave.
Gro-Gate – Opprinnelig dokument.

Douglas Reed:
Kontroversen om Sion
, på norsk
.
Kontroversen om Zion, på dansk.
The Controversy of Zion, orginalen på engelsk.
Kontroversen om Sion.  Mobi-format
Kontroversen om Sion. Epub-format
Kontroversen om Sion. Azw3-format

Count Cherep-Spiridovich:
The Secret World Government – originalen.
The Secret World Government – omarbeidet til større lesbarhet.

The Protocols of the Learned Elders of Zion In Modern English  – mp3-format.
The Protocols of Zion in Modern English – pdf
Den nye verdenskeiser – Zions lærde eldstes protokoller (oversatt til norsk i 1920, språket modernisert).

200 Years Together – Aleksandr Solzjenitsyn.

The Authoritarians – Bob Altemeyer, professor i psykologi

Ireland – Land of the Pharaos – Andrew Power.

Griffin: The Creature from Jekyll Island – G. Edward Griffin

Architects of Deception – Jüri Linna. PDF

 

Tanker, ideer og synsing