Linker til artikler

Siden jeg trenger et greit tilgjengelig arkiv for artikler, setter jeg det like godt opp her, til glede for meg selv, og jeg håper at det også kan glede andre. Nyeste dato øverst.

2016:

29. mars

Dagbladet/Meninger:
Har reformpsykosen tatt oss?
Av Tore Nyseter – Forfatter av boka «Velferd på avveie. Reformer. Verdier. Veivalg»
Helsetilsynet kom nylig med en rapport som viser at samhandlingsreformen ikke fungerer etter hensikten. Vi har hatt en rekke reformer de senere år som ikke synes å være særlig vellykkede. Hva skyldes det? Kan det være en form for reformpsykose? Her er noen refleksjoner.
En psykose er per definisjon preget av en forvirringstilstand. Personer med diagnosen har flere kjennetegn, som bl.a. realitetsbrist, forvrengt virkelighetsoppfatning og å være ekstremt opptatt av et bestemt tema.
Flere reformpolitikere de senere år synes å være preget av en slik tilstand. Tidligere var reformer preget av politikere som hadde et nedenfra-og-opp-perspektiv med utgangspunkt i befolkningens behov og fagfolks kompetanse.

2015:

1. oktober

Dagbladet:
Forsvarssjefen: – Jeg stoler på det Putin sier – inntil det motsatte er bevist
Oppfatter ikke Russland som en militær trussel.
– I Forsvaret oppfatter vi ikke Russland som en militær trussel mot Norge i dag, men det er en kjensgjerning at vår nabo i øst har bygd opp sin militære evne, også i våre nærområder. De har vist vilje til å bruke militær makt for å nå sine mål, sa Bruun-Hanssen under onsdagens pressekonferanse.

26. september:

Virginia state senator to RT
‘If we stop training, arming jihadists, the war will end’
In a lengthy interview, the Republican state senator connected the crisis in Syria to the actions of countries such as Saudi Arabia and Turkey, who he said have armed extremists like Islamic State militants that are fighting against the Syrian government. He also blamed US meddling in the Middle East for the rise of terror groups like Islamic State (IS, also known as ISIS/ISIL). – “It is my hope and prayer that the United States wakes up and says it is time to end this slaughter. It is time to stop trying to topple regimes, bring order to the Middle East [and] stop the bloodshed. If we stop training jihadists and arming jihadists, the war will end.”

17. september:

Aftenposten, Kronikk, Terje Tvedt
Den politiske eliten ante ikke hva de gjorde da de gikk inn for å sende F-16-fly til Libya
Libya-krigen fremtrer mer og mer som et nasjonalt traume. Det er en ulmende erkjennelse av at gapet mellom offentlig entusiasme for krigen og resultatene av den avdekker urovekkende trekk ved norsk mentalitetshistorie og det politiske lederskaps verdensbilder og selvbilder. – For hvordan kunne Norge – dette landet som i tiår hadde brukt milliarder av kroner på å iscenesette seg selv som verdensmester i bistand, som Afrikas spesielle venn, og som eksponent for global dialog – enstemmig og reservasjonsløst la seg representere av bombefly og bomber over Afrika våren 2011?

1. september:

Steigan blogger
Under 1% av ukrainerne støtter Jatsenjuks regjering, men Brende gir millioner
De ledende politikerne i Ukraina har så liten støtte fra sin egen befolkning at den knapt er målbar. 10. til 30. juli 2015 gjorde det ukrainske byrået Rating Group en omfattende spørreundersøkelse i hele Ukraina. Krim og utbryterrepublikkene Lugansk og Donetsk var naturligvis ikke med i undersøkelsen. Undersøkelsen viser:
President Petro Porosjenko: full støtte fra 3% av de spurte, litt støtte fra 21%, og ingen støtte fra 67%.
Statsminister Arsenij Jatsenjuks regjering: full støtte fra under 1% av de spurte, litt støtte fra 10%.

Dagbladet/Kronikk, lærer Marius Andersen
Når barn blir produkter
Er det bare det som kan telles som teller? I Sandefjord har lærere blitt produksjonsarbeidere. – «Mål- og resultatstyring» fokuserer på resultater av arbeidsprosessene som produktkontroll. Prosesskontroll innebærer å kontrollere produksjonsprosessen (undervisningen). Barnas læringsresultat er produktet, læreren er produksjonsarbeideren, og undervisningen er produksjonsprosessen. Lederne skal føre kontroll med undervisningen. Dette er språket fra New Public Management, en del av de «kvalitative gode» grunnlagsdokumentene for styringsmodellen i Sandefjord. Lærerne i Sandefjord har blitt gjort til funksjonærer. Argumentasjonen vi blir møtt med når vi protesterer, er at «det er bestemt».

25. august:

erlik.no
Åtte fortellinger om norsk ondskap
På 1940-tallet ble sjokkmetoder vanlig i psykiatrien. De sinnslidende fikk overdoser av legemidler som insulin og cardiazol. Behandlingen ga dem voldsomme krampetrekninger, som iblant førte til beinbrudd. Normale reaksjoner på slik behandling – protest og raseri – ble tolket som en del av sykdomsbildet. Var pasienten fortsatt aggressiv, hadde ikke sjokkbehandlingen vært sterk nok. Elektrosjokk var en annen sjokkbehandling. Datidens elektrosjokkbehandling var så inhuman at de tyske okupasjonmyndighetene stoppet praksisen i Norge. Da tyskerne forlot landet i 1945, fortsatte den.

24. august:

‘Unacceptable’: Lavrov blasts Biden idea on splitting Iraq into parts
The idea of partition for Iraq would never be agreed by Moscow, Russian FM Sergey Lavrov said, stressing that this kind of ‘state structure manipulation’ is obsolete and Iraqis should define the future of their country themselves – “We would never adopt a position voiced without any constraint by US Vice President Joe Biden, who said directly that Iraq should be split into Shia and Sunni parts and that the Kurds should be given what they want,” Lavrov told the participants of the youth forum ‘Territory of meanings’ near Moscow. – Lavrov labeled Biden’s position as “highly irresponsible and what’s more important – unacceptable,” because someone from overseas is lecturing Iraqi people on what to do with their country.

23. august

Altaposten/kronikk:
Tre nordnorske kvinner var det som skulle til for å ødelegge kysten vår
Vi som har fulgt med fiskeripolitikken de senere år kan legge fram mange avisoppslag hvor Ap sine fiskeriministre gjennom årene har lovt og garantert «lys i husan» langs kysten. Slik ble det ikke – i stedet la Ap grunnen for Røkkes ran. – Ser vi tilbake på de siste ti årene har våre politikere, stemt fram av folket, overlatt fiskeriforvaltningen til tre kvinnelige fiskeriministre fra Nord-Norge. Helga Pedersen fra Finnmark Ap, Nordlendingen Lisbeth Berg-Hansen også fra Ap, og nåværende fiskeriminister fra Troms, Elisabeth Aspaker (Høyre). Det er underlig, ja faktisk trist, at det er tre kvinnelige fiskeriministre fra nord som har ødelagt for fiskeforedlingsbedriftene i nord og dermed for bosetningen langs vår vakre kyst.

22. august

Davit Kezerashvili, Georgia’s Most Wanted: Walks Free with Political Impunity
Whenever Georgia has made the news in recent years one name has kept cropping up – that of Davit Kezerashvili, the Defence Minister during the 2008 Russia-Georgia war. At that point he was 29, and people were asking how he could have obtained such a high position at such a young age. Now we hear about him because he is on the run from Georgian justice, as a result of the many serious things he did when he occupied such a high position at such a young age.

19. august

Global Research v/Andrew Korybko (m/link til gratis bok)
“Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach To Regime Change”
Over two thousand years ago, the ancient Chinese military strategist realized that indirect warfare is one of the most efficient ways of fighting an enemy. It allows an opponent to defeat their adversary without directly engaging them, thereby saving themselves the resources that would have to be expended in a direct confrontation. Attacking an enemy indirectly can also bog them down and put them on the defensive, thereby making them vulnerable to other forms of attack. It also carries with it a certain opportunity cost for the defending side, since the time and resources that they spend in dealing with the indirect attack could potentially have been put to better use elsewhere.

18. august

Global Research:
Iraq Chilcot Inquiry: Complete Whitewash of the “Tony Blair Regime”? Ongoing Criminality of Her Majesty’s Government, Five Year, £10 Million Whitewash
Bereaved UK families who lost sons and daughters in the illegal invasion of Iraq have now threatened legal action against Sir John Chilcot who headed the near two year long, £10m Iraq Inquiry (30th July 2009 – 2nd February 2011) if a date for release of Inquiry findings is not announced publicly within two weeks. Further, suspicions over the reason for the approaching five years near silence from Sir John are raised by a detailed investigation by journalist Andrew Pierce.

15. august

Nationen, professor Ørebech om investeringsavtaler
Professor advarer mot mer utflagging
Investeringsavtaler mellom stater gir utenlandske selskaper mye sterkere rettsvern enn norske, sier professor 
i rettsvitenskap.
Etter å ha saumfart regjeringens utkast til slike avtaler, har han ikke funnet en eneste setning som tar opp problemet: Utenlandske selskaper får mulighet til å saksøke den norske stat gjennom en overnasjonal domstol. Norske selskaper med investeringer i Norge, må forholde seg til det norske rettssystemet.

14. august

Klassekampen:
Hittil ukjent dokument vekker oppsikt • Ny strid om investoravtalene
Ekspertslakt av de blåblå
REFS: «Misvisende», «uforsvarlig» og «uten substans». Det er dommen over regjeringens hittil ukjente begrunnelse for å avgi makt til investeringsdom­stoler. – Norge har ikke siden midten av 1990-tallet inngått investeringsavtaler som gir utenlandske selskaper rett til å saksøke den norske stat ved en internasjonal voldgiftstribunal dersom politiske reguleringer innskrenker deres profittmuligheter, fordi en slik myndighetsoverføring har vært ansett som grunnlovsstridig.

Truth Out:
Americans Have $11.85 Trillion in Household Debt. How Did We Get Here?
Household debt is now about $11.85 trillion, and it has more to do with stagnant wages than crazy spending. In past decades, the more the top 10% prospered, the more the botton 90% borrowed.
Mange fine illustrasjoner!

13. august

Sott.net/The Saker:
Interview with General (Ret.) Amine Htaite of the Lebanese Armed Forces on Syria
Syria is now subjected to a complex war, led by the United States and which includes many direct regional partners especially Turkey, Jordan, Saudi Arabia, Qatar and also Israel. Add to this NATO and especially France and Britain. As for the operational operatives on the ground, they are the terrorist organisations that have originated from Al Qaida, which was originally founded by the United States in the early 80’s to fight the USSR in Afghanistan. Soon after this, America found out that investment in terrorism is beneficial for its interests and decided to continue to support Al Qaida despite claiming animosity towards it and fighting it, and then moved on to split up Al Qaida and to allocate one of those branches to each state in which America wanted to intervene.

12. august

Fædrelandsvennen
Kristiansand kommunes regler for folkevalgte strider mot loven: Politikerne har blitt kneblet ulovlig i 15 år
På lukkede møter kan folkevalgte bli pålagt taushetsplikt om forhandlinger og vedtak, ifølge Kristiansand kommunes regler. – Det er det ikke lovhjemmel for å gjøre, sier advokat og offentlighetsekspert Jon Wessel-Aas. […] Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i januar ut et brev der det presiseres at det er feil å holde seg med slike regler. Det er kun taushetsbelagte enkeltopplysninger politikerne må holde munn om, ikke resten av de lukkede møtene.

Aftenposten/meninger (Nina Witoszek, Atle Midttun)
Fra folkestyre til forretningsstyre?
Vi beveger oss mot global kommersialisme, der næringslivet styrer seg selv.
Hvorfor demonstrerer ikke sosialister, marxister, ja, selv klassiske liberalister mot den nye TTIP-avtalen? Den innebærer jo at internasjonale voldsgiftstribunaler får forrang fremfor grunnlovsforankrede domstoler. Riktig nok har noen stortingspolitikere begynt å våkne, men ennå har ikke Senterpartiet foreslått å bruke pepperspray mot internasjonale haiangrep, slik de vil gjøre mot ulvene.

11. august

Nationen:
Korrupsjonen i EU
Det ser ut til at det ikke går an å få redusert korrupsjonen i EU. I en publikasjon og EU-rapport fra BBC og NTB i februar 2014, hevdes det at det koster Unionen 120 milliarder euro per år.
Norge er verstingen i Skandinavia når det gjelder korrupsjon, vi har hatt flere skandaler. … Fjæra er ikke i tvil om at korrupsjon er griskhet. Griskhet etter mer, for det er ofte topper i samfunnet og maktposisjoner med god lønn som vil ha mer.

Bloggen “The Beam” (Dag Fallet):
Dagbladet, ta en titt i speilet
Dagbladet er en avis som kun overlever ved å tyne penger ut av deg gjennom statsstøtte – i følge Wikipedia er det snakk om 121 millioner per år. Denne vernede bedriften går ut og advarer folk mot å lese min blogg. Husk, vi snakker om avisen som lever av dyptgående gravejournalistikk av typen “Prest innlagt på sykehust med potet i rumpa“. – Her er 15 saker som var å finne på Dagbladets forside i går:

Klassekampen:
Jussprofessor Eivind Smith er kritisk til forslag om å la utenlandske selskaper saksøke Norge: – Påfallende og uakseptabelt
I 2002 konkluderte Justisdepartementets lovavdeling og Utenriksdepartementets rettsavdeling i en felles prinsipputtalelse med at voldgiftsklausuler i bilaterale investeringsavtaler, slik regjeringen nå har foreslått, er i strid med den norske grunnloven. Men i forslaget som nå er på høring nevnes ikke forholdet til Grunnloven med ett ord. – Tidligere har hensynet til grunnloven vært en viktig grunn til at slike avtaler ikke har blitt inngått. Da er det påfallende og helt uakseptabelt at forholdet til grunnloven denne gang ikke nevnes i høringsbrevet i det hele tatt, sier Smith som er en av Norges fremste eksperter på konstitusjonell rett.

Dagbladet:
Testet biologiske våpen i San Francisco-tåka
San Francisco ble gjenstand for ett av 239 simulerte biologiske angrep amerikanske myndigheter gjennomførte mot egen befolkning.
Det kan leses mer om hendelsen i San Francisco på Wikipedia.

10. august

Aftenposten/NTB:
Tyskland kan ha tjent milliarder på Hellas-krisen
Tyskland, som har kjørt en knallhard linje overfor kriserammede grekere, har tjent 100 milliarder euro på gjeldskrisen i Hellas, ifølge en ny studie.
Beløpet tilsvarer mer enn 900 milliarder kroner og stammer hovedsakelig fra lavere lånekostnader og økt salg av statsobligasjoner, ifølge en studie utarbeidet av det tyske Leibniz-instituttet for økonomisk forskning.

Aftenposten/Kronikk(lege Torkil Færø):
Barn blir født som læremaskiner. Men på skolen må dette dempes
De mest lekne og elevene, med det største potensialet for å lære, sliter mest med å tilpasse seg skolen og ender ofte opp som skoletapere. – I disse dager dømmer vi forsvarsløse barn til ti års skolegang der de må sitte stille, høre på lærerne, ta tester, lese det de blir bedt om å lese og skrive det de blir bedt om å skrive. De som av ulike årsaker ikke klarer å sitte stille, medisinerer vi så de klarer det. – Det eneste gale barna har gjort for å få denne straffen, er å være barn. – Som lege møter jeg mange skoleskadede barn og voksne, og det er jeg grundig lei av. – Samfunnsforsker og kriminolog Nils Christie skrev allerede i 1971 at skolen tar barndommen fra ungene og at den er en interneringsleir for den oppvoksende slekt.

ABC Nyheter:
Fare for sosial dumping i Oslo Havn:
Ap-topper var med på å overlate Oslos con­tai­ner­havn til tyrkiske Yilport
Kommunale Oslo Havn har overlatt driften av containerhavna i 20 år til tyrkiske Yilport, som nekter å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet og ikke ansetter organiserte bryggearbeidere. Ap-topper har vært med på vedtakene.

8. august

Nationen – Kronikk v/Olav Flaate:
Eg er ikkje sint, eg er forbanna
Dei, regjeringa og fleirtalet på Stortinget, gir fan i det norske folk og i landet.
Redaktøren må årsaka språkbruken. Som ivrig søndagsskulegjengar i heimbygda mi – den som og presten og songaren Bjørn Eidsvåg kjem frå, ser eg på det som mangel på vokabular å bruke sterke uttrykk i tide og utide. Men no er eg ikkje berre sint, eg er forbanna over det som skjer!
Dei legg til rette for storkapitalen gjennom den positive haldninga til TTIP og TISA og for ikkje å gløyme kjepphesten til «landsmoderen» Gro Harlem Brundtland, EØS-avtalen.
Utanlandske, ofte multinasjonale foretak, kan reise sak mot den norske stat dersom norske styresmakter vedtar miljøkrav, velferdsordningar og anna som reduserer fortenesta, profitten til desse selskapa.

NEO – New Eastern Outlook – Engdahl:
National Endowment for Democracy is Now Officially “Undesirable” in Russia
Vladimir Putin! Now you’ve really done it. You have had the temerity to declare our National Endowment for Democracy (NED), America’s most important Non-Governmental Organization (NGO) to be “undesirable.” Where will this end? Don’t you respect our right, as a US Government-financed NGO, to meddle in internal Russian affairs? After all, we are the most important NGO of the world’s Sole Superpower. We can go wherever we want and do whatever we like. We are truly upset! … The NED, along with Freedom House, has been at the center of all major US State Department-financed ‘color revolutions’ in the world since 2000 when it was used to topple Milosevic in Serbia. The NED was created during the Reagan Administration to function as a de facto CIA, privatized so as to allow more freedom of action. Allen Weinstein, who helped draft the legislation establishing NED, said in a Washington Post interview in 1991, “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”

The International Forecaster:
How the US Uses NGOs to Destabilize Foreign Governments
What on earth is going on? Why are all of these countries (including 3 of the 5 BRICS members and other countries in 2D geopolitical conflict with the US) kicking out all of these US-based nongovernmental and quasi-governmental entities? Why would they be opposed to charity and aid? The answer is not difficult to understand. These organizations are Trojan horses: designed to appear as gifts, but containing secret trap doors through which hidden forces can enter the country and covertly undermine the governments in question.

23. juli

Nettavisen:
Derfor er Norge minst fredelig i hele Norden
Norge havner helt på 17. plass på rangering av fredelige nasjoner.
Norske politikere liker gjerne å omtale Norge som en fredsnasjon, og viser til fredsprisutdelingen og vår internasjonale fredsbyggingsinnsats.

Nettavisen:
Tjener to millioner i måneden på asylmottak
Landets største private driver av asylmottak er en gullgruve for eierne.
Ett selskap tjener godt på at flyktninger og asylsøkere hoper seg opp på private asylmottak, og det er selskapet Hero Norge AS.

22. juli

Aftenposten/Meninger:
Kronikk: Hoffman-rapporten avslører hvordan psykologer tilrettela for tortur
Verdens største og mest ledende psykologforening har latt seg bruke til å gjennomføre og dekke over systematiske og alvorlige brudd på menneskerettighetene. Hva nå?
Konklusjonene dokumenterer utvikling av brutale avhørsmetoder og aktiv deltagelse fra psykologers side, og tiltak for å omgå FN-konvensjoner så vel som fagetikk.

20. juli

Aftenposten/NTB:
Eget EØS-fond skal kunne brukes i Ukraina
– Formålet med det nye fondet er å støtte opp om slike initiativer og tiltak, og kan også inkludere land som ikke er mottakere av EØS-midler. Dette åpner opp for samarbeid med for eksempel Ukraina og Moldova, heter det.

18. juli

Paul Craig Roberts:
The Real Reasons For the Iran Agreement — Paul Craig Roberts
In my last column I wrote that the agreement with Iran does not mean much, because Washington can renew the sanctions at any time merely by making false charges against Iran. Obama knows this even if Lindsey Graham and John McCain pretend that they don’t know it.

17. juli

Global Research:
Retired US General Admits Military’s Role in Creating ISIS
In a forthcoming interview with Al Jazeera English set to air on July 31st, a former United States general—who helped craft some of the most controversial tactics in America’s foreign wars—warned that drone strikes create terrorists. Retired Army General Mike Flynn also criticized American torture tactics and condemned the United States for the integral role its foreign policy has played in spurring the creation of the notorious Islamic State.

Paul Craig Roberts intervjues av RT:
‘MH17 crash used by US to break Russia’s relationship with Europe’
The crash of Malaysian Airlines Flight 17 has been used to enforce sanctions against Russia and is fundamental to Washington’s efforts to break the Russia-Europe relationship, Paul Craig Roberts, former assistant secretary of the US Treasury, tells RT.

Yanis Varoufakis:
Dr Schäuble’s Plan for Europe: Do Europeans approve?
– English version of my article in Die Zeit
The reason five months of negotiations between Greece and Europe led to impasse is that Dr Schäuble was determined that they would.

13. juli

John Pilger:
The problem of Greece is not only a tragedy. It is a lie.
Prime Minister Alexis Tsipras has pushed through parliament a proposal to cut at least 13 billion euros from the public purse – 4 billion euros more than the “austerity” figure rejected overwhelmingly by the majority of the Greek population in a referendum on 5 July.

7. juli

Aftenposten:
Slik tappes verdens fattigste land for penger
De er blant verdens fattigste land, men det forhindrer dem ikke fra å bli tappet for enorme pengesummer hvert eneste år. – Narkokarteller, mafia, korrupte diktatorer og en rekke multinasjonale selskaper har noe til felles: de er alle med på å tappe ressurser og penger fra noen av verdens fattigste land.

Niall Bradley:
NATO Slaughter: James and Joanne Moriarty expose the truth about what happened in Libya
The country’s form of government – the Libyan Arab Jamahiriya – was nominally socialist, in the sense that wealth was fairly distributed, but it was way more than that. Gaddafi had created, or was the inspiration for, the closest you will ever get to ‘utopia’ on Earth. Libya wasn’t just democratic (in the positive sense of the word); it was humane in a way not seen in the West in a long, long time. – That imaginary world you may have dreamed of, where there’s no debt, no insurance companies, no banks (certainly no Central Bank), and where everyone’s needs are taken care of… well, that was Libya pre-2011.

30. juni

Aftenposten/meninger:
Trygve Slagsvold Vedum: Regjeringen bruker milliarder på EØS – ukritisk
EØS-midler er blitt brukt blant annet til å feminisere en militærleir i Ungarn. Er det optimal bruk av skattepenger?

10. juni

Dagbladet:
Mens trygdesvindel blir slått opp med krigstyper, er det andre med sugerør i felleskassa som får operere uforstyrret
NTB melder om rekordmye trygdesvindel i år. Rekordtallene var at 569 personer i gjennomsnitt har lurt til seg drøyt 200.000 kroner. Samtidig omtales milliardoppkjøp og millionprofitt innen skattefinansierte velferdstjenester kun med små notiser, hvis det i det hele tatt får dekning utenfor næringslivspressa.

5. juni

Armstrong Economics (Martin Armstrong):
Brussels to Take Over Tax Collection in Europe – End of Democracy
Germany and France have called for the establishment of a central EU authority for the eurozone to raise taxes independently. This plan is part of a package of proposals for far-reaching integration of the single currency zone: the federalization of Europe. Currently, only national governments may levy taxes. This is part of the step to save Europe and then consolidate the debts. This will become a war against the people, shaking them down to save a failed system design from the outset. This is a significant change and the final straw in the Death of Democracy. If such a power is handed to Brussels, they see it as their way to shakedown the Greeks, and the Greeks will see this as their government betraying their own people.

6. mai

Finansavisen v/Dagbladet:
Clinton Foundation fikk 410 millioner bistand fra Norge
Det meste av pengene skal angivelig ha blitt brukt på administrasjon, reiser, lønninger og bonuser, hevder amerikanske medier. … – I tillegg er det gitt tilsagn om, men ikke utbetalt, et samlet beløp på 31 millioner kroner, altså totalt 441 millioner kroner, sier kommunikasjonsrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen i Utenriksdepartementet.

6. mai

Skolenes landsforbund [om TISA]:
– Utdanning er ikke en handelsvare
Skolenes landsforbund (SL) advarer mot å gjøre kunnskap til en handelsvare. … «Det er også viktig for våre organisasjoner at nasjonalstaten er sikret demokratisk kontroll over hele utdanningssektoren» … – Det bør være utdanningspolitiske og ikke handelspolitiske avveininger som skal styre utdanningssystemet.

26. februar

John Pilger:
Why the rise of fascism is again the issue
Fascism is preserved as history, as flickering footage of goose-stepping blackshirts, their criminality terrible and clear. Yet in the same liberal societies, whose war-making elites urge us never to forget, the accelerating danger of a modern kind of fascism is suppressed; for it is their fascism.
“To initiate a war of aggression…,” said the Nuremberg Tribunal judges in 1946, “is not only an international crime, it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”

19. januar

Aftenposten:
– Vi mister i stadig større grad kontrollen over vår økonomi
Wolfgang Streeck: Et tvangsekteskap ble inngått mellom kapitalisme og demokrati etter andre verdenskrig. Kan de fortsette samlivet i dagens Europa?
– Eurokrisen viser med all tydelighet at finanskreftene er blitt sterkere enn politikerne. De folkevalgte har gitt fra seg muligheten til å styre de økonomiske kreftene, mener den tyske professoren Wolfgang Streeck. – – Kapitalisme og demokrati har alltid representert motsetninger. Demokratiske myndigheter vil forsøke å påvirke fordelingen av overskuddet, noe som kan påvirke markedskreftene og resultere i svakere vekst, kapitalflukt og færre investeringer, sier Streeck.
– Er det mulig å ha et fredelig samfunn i dag der noen mennesker er veldig rike, mens mange er fattige?
– Jeg vet ikke, jeg håper de tider er et tilbakelagt stadium, men jeg frykter at det verste gjenstår. USA er jo et forferdelig eksempel, der forskjellene mellom folk er som i den tredje verden og der halvparten av velgerne ikke gidder stemme fordi de har mistet all tro på demokratiet, skriver Wolfgang Streeck.

17. januar

Bergens Tidende/Meninger (Morten Strøksnes):
Vi som solgte havet
To menn fra Stavanger, og en kvinne fra Harstad, vil gi bort kontrollen over vår viktigste ressurs. – Våre havressurser er historisk sett det mest verdifulle vi har. Store deler av landet er bygget på havets rikdommer, gjennom mange hundre år. Men kontrollen over disse ressursene har lenge beveget seg mot kanten av en avgrunn. Nå står politikere, byråkrater, lobbyister og professorer klare til å gi det siste lille dytt. – Full, ugjenkallelig privatisering er målet.

5. januar

Dagens Næringsliv/Meninger v/Per Morten Hoff
Dab-trollet som sprakk
Hele Europa sto i kø for å gå over til dab-radio, kunne NRK fortelle Stortinget i 2010. Fortsatt er Norge det eneste landet i verden som har besluttet å stenge FM-nettet. – I oktober 2009 ble det gjennomført åpen høring om overgang til dab i Kulturdepartementet. I 2011 var det høring på Stortinget i forbindelse med St.mld. 8 (2010 – 2011). I begge tilfeller tegnet NRK et bilde hvor de fleste land i Europa sto i kø for å stenge FM og gå over til digitalradio (dab). I dag vet vi fasiten. Fortsatt er Norge det enste landet i Europa som har besluttet dato for stenging av FM-båndet. Det må stilles spørsmål ved om både Stortinget og det norske folket er blitt ført bak lyset.

2. januar

Aftenbladet/kommentar (Morten Strøksnes):
Vi som solgte landet
SAMTIDIG MED at pengene tyter ut av den norske pengebingen, pågår det forunderlige eierskifter her hjemme. Her handler det ikke om å kjøpe, men å selge. Statlige institusjoner, infrastruktur og naturressurser privatiseres eller delprivatiseres som om de var i ferd med å utgå på dato.

2014

4. november

ABC Nyheter (Thomas Vermes):
Arena på jakt etter demokrati i Europa:
– Norges befolk­ning er i ferd med å bli annen­rangs i Europa
EØS er udemokratisk. EU er udemokratisk. Hva kan gjøres?
Lederen for Arena, professor Erik O. Eriksen har fått en bismak i munnen etter feiringen av grunnlovsjubileet – i en tid dag mange lover påføres oss fra Brussel på grunn av EØS-avtalen. – Det konstitusjonelle problemet for Norge bare øker for hvert skritt EU tar. Det norske demokratiet må lene seg på EU, og den norske befolkningen er i ferd med å bli annenrangs i Europa, sa Eriksen. – Problemet med Norge er at vi kunne hatt det bedre. Norges tilknytning til EU er demokratisk selvskading, la han til.

18. september

Psychology Today:
Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists
What kind of person would do this? Some Canadian researchers decided to find out. – Let’s start by getting our definitions straight: An Internet troll is someone who comes into a discussion and posts comments designed to upset or disrupt the conversation. Often, in fact, it seems like there is no real purpose behind their comments except to upset everyone else involved. Trolls will lie, exaggerate, and offend to get a response.

1. august

Dagsavisen/Magasinet/Historie:
War Street
Vi skal gå i forfatteren og forskeren Antony C. Suttons fotspor. Han var en London-født historiker og økonom som flyttet til USA og døde der i 2002, 77 år gammel. Ansatt i en årrekke som professor ved California State University i Los Angeles. En omdiskutert skikkelse i historiske miljøer, men også en som er blitt referert til og sitert av andre senere. Som Richard Pipes, historieprofessor ved Harvard, har formulert det: «Suttons konklusjoner er så ubehagelige for mange businessmenn og økonomer at arbeidet hans blir avfeid som ekstremt eller, oftere, helt enkelt ignorert.»

14. juni

Aljazeera:
Goldman Sachs: The bank that rules the world
An investigation into the role of one of the most influential banks in the world. – Ever since the stock market crashed, on the night of September 15, 2008, the name Goldman Sachs, or GS, has been appearing everywhere: in the collapse of the financial system, the Greek crisis, the plunge of the euro, and the campaign to prevent regulation of financial markets.
Det er en god video på siden.

17. mai

Zero Hedge:
>Where the World’s Unsold Cars Go To Die
In the past several years, one of the topics covered in detail on these pages has been the surge in such gimmicks designed to disguise lack of demand and end customer sales, used extensively by US automotive manufacturers, better known as “channel stuffing”, of which General Motors is particularly guilty and whose inventory at dealer lots just hit a new record high. But did you know that when it comes to flat or declining sales and stagnant end demand, channel stuffing is merely the beginning?
Ønsker du å se enda flere bilder av usolgte biler: Her finner du dem!

2013

30. august

ABC Nyheter (Thomas Vermes):
Jus-advarsel om Stor­tin­get og EØS:
Eivind Smith refser Stor­tin­get for slapp holdning til Grunn­lo­ven
En praksis som bygger på at folk stikker hodet i sanden, er ikke særlig til praksis. Det står om respekten for konstitusjonelle bestemmelser. – Det sier professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo om det han ser som Stortingets skjødesløse holdning til Grunnloven når det avgir suverenitet til EU- og EØS-organer. – Kan vi leve med at Stortinget vedtar EU-tilpasning uten hensyn til Grunnlovens bestemmelser, blant annet i §93?

19. juli

Global Researach:
Ten Years Ago: The Death of Dr. David Kelly. Murdered on the Orders of Her Majesty’s Government?
On July 18, 2003, British biowarfare expert and UN weapons inspector David Kelly was found dead on Harrowdown Hill, near his home in Oxfordshire. Ruled a suicide by the official judicial inquiry chaired by Lord Hutton, now a group of British doctors is challenging the Attorney General’s decision not to hold a coroner’s inquest into the death, citing the overlooked, suppressed and modified evidence suggesting Dr. Kelly was murdered.

5. juni

NBC NEWS:
CIA didn’t always know who it was killing in drone strikes, classified documents show
An NBC News review of classified CIA documents for a 14 month period beginning in September 2010 lists 114 drone strikes that killed as many as 613 people. However, in some of those strikes, the CIA did not know the identity of the victims.

2010

11. februar

ABC Nyheter, Thomas Vermes:
EU vil ikke stoppe handelen om EØS går i grava
Jeg må si at EØS-avtalen hele tida har fungert veldig, veldig bra og fullt ut har oppfylt målsettingene man hadde med den. – Det sier mannen som leder arbeidet med EØS-avtalen i EU-kommisjonen i Brussel, fungerende avdelingsleder Lars-Olof Hollner, til ABC Nyheter. – Hvilke deler av handelen mellom EU og Norge ville EU ha interesse av å avvikle dersom EØS-avtalen falt bort og forholdet skulle ivaretas kun med WTO-avtalen? – Jeg tror ikke EU ville ønske å miste noen del av handelen med Norge uten EØS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Tanker, ideer og synsing