Seksuelt misbruk av barn

Jeg kan ikke tenke meg noe mer motbydelig og nedbrytende enn voksne menn, ofte i høye posisjoner med stor makt, som misbruker hjelpeløse barn og ødelegger deres framtid.

Både i England og i Norge ser vi nå at røster hever seg for enten å tillate sex med barn, eller senke aldersgrensen dramatisk. Nå er det på tide å si stopp!

En bloggside fra juli 2014 har gått forholdsvis dypt inn i dette problemet: Secrecy laws passed to hide pedophile ring connection to Royal Family

Vi har pedofili også blant vanlige folk, men det største problemet ligger nok hos de rike og mektige. En av de som tidlig gikk ut og offentlig forsvarte pedofili i Norge, må vel ha vært Tor Erling Staff. Fortsett å lese Seksuelt misbruk av barn

Nattevakten

Med årene har jeg sett med større og større skrekk og avmakt på hvordan byråkratiet blir brukt til å ta fra folk  enhver påvirkning av vår felles framtid, hvordan det innsnevrer vår frihet og vårt ansvar.  Vi er ikke lengre individuelle samfunnsborgere, vi er nedgradert til brukere og kunder. Vi ledes ikke lengre av en moralsk oppfatning, vi har lover og regler vi må tilpasse oss. Så mange byråkrater har vi etter hvert fått at selv de som jobber innenfor de forskjellige spesialfeltene knapt kjenner alle reglene. Men vi, folket, vi skal ha kunnskap om hver eneste regel og lov for å unngå å bli kalt kjeltringer. Det ligger vel i naturens orden at jo flere regler man må forholde seg til, desto lettere blir det å bryte en og annen, selv uten bevisst å ville det.

Byråkratiet synes å være et monster som aldri kan forminskes, det bare vokser og vokser. Det suger penger ut av vårt fellesskap, av våre skattepenger, og gjør offentlige tjenester dyrere og dyrere. Historien nedenfor er en god illustrasjon på hvordan monsteret vokser og utvider seg. Jeg setter den inn som den er, uten oversettelse, og lar den illustrere mine tanker om byråkrati. Den handler om forhold i USA, men vi har langt fra et mindre byråkrati i Norge, så den kunne like gjerne ha handlet om Norge. Et økende byråkrati gir også et økende antall ledere, og enda større lønnsutgifter. Kanskje burde vi innføre borgerlønn i Norge, og sparke halvparten av byråkratene? Ville de som mistet jobben, men fikk borgerlønn, evne å finne noe meningsfylt å gjøre? Fortsett å lese Nattevakten

Nye “supermedisiner” på vei!

Den 14. juni i år hadde VG/Forbruker/Helse denne artikkelen:

Nye «supermedisiner» på vei: – Vil revolusjonere kolesterolbehandling

** Statens Legemiddelverk: – Svært lovende medikamenter
** Ny forskning: Reduserer kolesterolet med ytterligere 47,5 prosent

Er det gull alt som glitrer i fete overskrifter, eller finnes det motsatte synspunkter? Vitenskap og Helse (VOF) har et FB-innlegg om denne artikkelen 20.07.15:

VG-artikkelen som lenken viser til, inneholder den vanlige påstanden om at kolesterol er farlig og forårsaker hjertesykdom.

Denne hypotesen er for lengst falsifisert, noe lesere av Helsemagasinet vet, jf. for eksempel artikkelen til lege Tor Ole Kjellevand i nr. 4/2015, «Kolesterol, venn eller fiende?» Fortsett å lese Nye “supermedisiner” på vei!

Ansattes Ytringsfrihet

Sitatene nedenfor er hentet fra advokat Thorkil H. Aschehougs artikkel i Aftenposten/Meninger den 8. juli 2015.

Vide grenser for hva ansatte kan ytre seg om

De færreste av oss vil våge å bidra i ordskiftet dersom man er usikker på om man samtidig risikerer jobben.

Lojalitetsplikt til arbeidsgiver
Ytringsfriheten er imidlertid grunnlovsfestet og begrunnet i vernet om særlig tre prosesser: sannhetssøkingen, individets frie meningsdannelse og demokratiet. Den ansattes lojalitetsplikt til arbeidsgiver er derimot ulovfestet og begrunnet i lojalitetsbånd mellom de to kontraktsparter. […]

At ansatte kan ytre seg offentlig om temaer av «politisk, samfunnsmessig, moralsk og kulturell art» – dvs. om nær sagt det aller meste i samfunnsdebatten – selv om det måtte medføre skade på arbeidsgivers interesser, er for lite kjent. Ikke minst gjelder dette hos en del offentlige arbeidsgivere som den siste tiden er blitt kjent for sine dulgte reguleringer av hva ansatte kan ytre seg om.

Les hele artikkelen HER.

Artikkelen er et svar på advokat Vidar Strømmes artikkel fra 21.06.15:

Varsling: Reglene er modne for skraphaugen

Det er ikke mange rettsregler som så til de grader er i strid med sitt eget formål.

Det er viktig at folk i arbeidslivet er bevisst hvilke rettigheter de har, – og ikke minst er det viktig at også arbeidsgiverne er kjent med våre lover.