Konspirasjoner

Først startet jeg med den norske utgaven av Wikipedia for å finne ut hva de skrev om konspirasjoner – ikke ett eneste ord, den siden fantes ikke. Derimot hadde de mye stoff om konspirasjonsteorier og –teoretikere. Har det aldri vært noen form for konspirasjon i vårt land eller verden forøvrig? Hvor kommer så alle konspirasjonsteorier fra? Selv kan jeg ikke forstå annet enn at jo mer hemmelighold blant ledere, desto flere teorier vil det bli om hva de egentlig driver med. Består noe av hemmeligholdet av rene konspirasjoner, slik som å ta makt fra noen, styrte lands ledere, utnytte land til egen fordel, politiske konspirasjoner, osv.? Selvsagt har det vært det. Også i Norge har vi hatt stygge konspirasjoner, men det snakker vi jo helst ikke om Smilefjes som blunker

Så jeg gikk videre til den engelske Wikipedia-versjonen av ordet konspirasjon. Her gjorde jeg noen flere funn. Det var tre inndelinger av ordet:  Fortsett å lese Konspirasjoner

Janteloven

De fleste kjenner vel til, eller har hørt om, Janteloven. Første gang den nevnes er det av opprinnelsesmannen selv, forfatteren Aksel Sandemose i hans roman fra 1933, En flyktning krysser sitt spor.

Det er nesten et helt liv siden jeg leste romanen, og nå blar jeg litt i den igjen. Men aller først vil jeg ramse opp “de ti bud” som Janteloven består av:

1.  Du skal ikke tro at du er noe.
2.  Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
3.  Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
4.  Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
5.  Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
6.  Du skal ikke tro du er mere enn oss.
7.  Du skal ikke tro at du duger til noe.
8.  Du skal ikke le av oss.
9.  Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe. Fortsett å lese Janteloven

Følg pengene

Ja, det er ikke godt alt det som deles ut av de på toppen.  Et ordtak sier: “Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.” Man kan vel anta at det som drypper på klokkeren har blitt ganske forurenset på turen Smilefjes som blunker

Han var en klok dommer, Cassius, som alltid prøvde å finne ut “hvem er det godt for?” Ja, det er mye av det som skjer i dag som kun er godt for makten og dens utøvere. Folk flest har ingen eller liten påvirkning, selv om det noen ganger slenges ut noen magre bein til dem, slik at de tror de har noe å si.  Fortsett å lese Følg pengene

Evnen til å stille kritiske spørsmål

Har folk mistet evnen til å stille kritiske spørsmål?
Har vi blitt en nasjon av snillister, som i sin velmenende naivitet ikke ønsker å stille våre maktmennesker de vanskelige og tøffe spørsmålene – og kreve svar? Ja, vi tør knapt nok å stille de “snille” spørsmålene i ren redsel for å bli sett på som annet enn midtstrøms mennesker.

Selv stiller jeg spørsmål hele tiden, men har innsett at jeg for en stor del er avhengig av selv å finne svarene på dem. Takket være Internett og den kunnskapsbanken vi finner der, vil de fleste spørsmål kunne bli besvart, selv om det tar tid. Tid er imidlertid noe jeg har nok av som pensjonist Smilefjes som blunker

Veterans Today har en serie på fire artikler, der den første artikkelen stiller de fleste av de viktige spørsmålene. Hvorfor? Hvordan? Hvem? Forfatterne av disse artiklene, Preston James, Ph.D og Mike Harris, stiller altså spørsmålene, og gjør en solid jobb i å gi oss svarene. Snillistene blant oss vil neppe like svarene de gir oss, fordi de fortsatt lever i en illusjon av virkeligheten der maktens mennesker er deres velmenende gudfedre og –mødre.

Les alle spørsmålene i første artikkel, og svarene i de neste. Siden dette gjelder USA, den mektigste og farligste nasjon i verden i dag, og vi er deres tjenere, vil dette også påvirke oss her i Norge. Hvem er vårt lands quislinger?

Get The Hell Out of Our Country! Part I
Get The Hell Out of Our Country! Part II
Get The Hell Out of Our Country! Part III
Get The Hell Out of Our Country! Part IV
Get The Hell Out of Our Country! Part V

Demokrati? Valgfrihet?

Når man først har oppdaget Mark Passio, slipper man ikke så lett taket i ham. Han er sterk, så sterk at jeg må ha noen pauser innimellom, før jeg igjen lytter til ham. Som tidligere medlem i en satanistisk kirke, har han fått en dyp bakgrunnskunnskap. En kunnskap om okkultisme folk flest ikke tar på alvor, selv om den omgir dem daglig, også i de høyere gradene av frimureriet.  Ordet okkultisme betyr “kunnskap om det skjulte”.

I dag lytter jeg til et enormt sammendrag på hele sju timer, og jeg har seks timer igjen. Etter drøyt en time, kommer denne illustrasjonen opp:

dialectics

Denne illustrasjonen er så enkel at de fleste bør kunne skjønne poenget med den. Mange tror at de har et reelt valg når de går til valgurnene, for det er hva de har blitt fortalt av sine autoriteter, men det endelige resultatet vil bli det samme uansett hvilket av de etablerte partiene vi stemmer på, det som kan variere noe, er veien dit. Noen veier er litt raskere enn de øvrige. Så hvor er den reelle valgfriheten?  Fortsett å lese Demokrati? Valgfrihet?