Borgerlønn

Begrepet “borgerlønn” er noe som opptar flere og flere mennesker i dag. Det er dannet foreninger i flere land for å fremme en borgerlønn, slik at alle er sikret en grunninntekt.

I Norge har vi “Borgerlønn BIEN Norge”.  BIEN har også en Facebook-side. Svenskene har sin “Basisinkomst = medborgarlön”.

Er det behov for organisasjoner som jobber for en slik grunninntekt? Vi ser utviklingen i verden i dag, spesielt i den vestlige verden, der flere og flere blir arbeidsledige. Også her i Norge ser vi hvordan det blir færre og færre arbeidsplasser (unntatt i byråkratiet, da) og folk må gå den ydmykende veien om NAV fordi det er eneste måte å overleve på. Er man så over 50 år, og uten det nødvendige nettverket, eller den korrekte utdanningen, er man nærmest overlatt til en skjebne gjennom NAV. Fortsett å lese Borgerlønn

autoritarianisme

Det norske folk blir stadig kåret som en naiv og autoritetstro befolkning.  Hva kan det komme av? Hva har skjedd i vår historie som kan ha formet oss på en slik måte? Er det husmannsånden som ikke vil slippe taket (gjør som du blir pålagt for å unngå å bli straffet)? Vi vet jo alle at vi blir straffet dersom vi ikke følger de spillereglene som er satt opp for oss, selv om vi kke selv har satt disse spillereglene, og at de mange ganger strir mot vår egen samvittighet.

Kan det gå så langt tilbake som til Olav den Helliges svært så ukristne og barbariske kristning av landet vårt tusen år tilbake?

Uansett hvilke årsaker som kan ligge bak i vår historie, bør man kanskje konsentrere seg om dagens samfunn, og forsøke å forstå hva som gjør oss så autoritetstro, så autoritetstro at det går langt over grensen til naivitet. Fortsett å lese autoritarianisme

Tillit til gammelmediene?

Tilliten til at våre “gammelmedier” forteller oss den hele og fulle sannhet er sterkt synkende, og det er godt at folk begynner å innse dette.

Det er gjort en “ytringsfrihetsundersøkelse”, og for meg er ikke resultatet særlig overraskende – folk har begynt å våkne!

Sakset fra journalisten.no om undersøkelsen:

Medieforsker mener medier må ta debatt etter funn i ytringsfrihetsundersøkelse.

  • en av tre i den norske befolkningen har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle,
  • to av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører,
  • en av fem har ikke tillit til at mediene er frie og uavhengige av staten, og at
  • en av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.

Funnene kommer fram i en rapport om ytringsfrihetssituasjonen i Norge som legges fram onsdag. Undersøkelsen er finansiert av Fritt Ord.

Hele rapporten kan leses her:

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen

Tenke seg nøye om før man låner?

Vanlige folk ofrer sjelden noen tanker på hvordan banksystemet virker. De låner penger, enten det er for å kjøpe seg bil eller hus, eller alt mulig annet. De fleste tror også at bankene har dekning for de pengene de låner ut. Bildet nedenfor gir den korteste forklaringen på fenomenet jeg noen gang har sett. Noen få blir ekstremt rike på rentene vi må betale. Noe å tenke på neste gang man ønsker seg noe man ikke allerede har spart seg til? Ikke minst har mange amerikanske husstander på brutal måte funnet ut hvordan systemet virker. Når arbeidsledigheten øker, øker også antallet av de som må forlate sine hjem og leve som gjeldsslaver og i fattigdom resten av sitt liv.