Pdf-dokumenter

Herfra kan man laste ned pdf-dokumenter

(Kort liste over pdf-filer uten beskrivelser.)

En kort beskrivelse for hvert dokument.

Gro-Gate

Dette er boken som myndighetene ikke ønsker at deres befolkning skal vite noe om. Skrevet av Ramm og Setsaas og forsøkt utgitt i 1996. Den viser oss sider av politikk og hemmelige tjenester som stort sett blir holdt skjult fra oss. Ingen er vel så naive at vi tror det er slutt på svineriet.

Her er fra forordet, før boken ble inndratt og forbudt i 60 år:

«Denne boken vil bli forsøkt tidd i hjel og latterliggjort, og det vil bli gjort sterke forsøk på å diskreditere forfatterne. Det samme har skjedd med mange andre som har vært uheldige nok til å komme bort i det uvesenet vi beskriver, og fortalt om det. Noen har bestemt seg raskt for å holde munn, andre har mistet omdømme eller blitt kjørt i senk økonomisk og/eller mentalt. Det gjelder enhver som peker på ulovligheter i samtid. Avsløringer av forhold som til enhver tid ligger 10-20 år tilbake i tiden slipper lettere gjennom. Det er så lett å avskrive slikt som «historie». Det er derfor med jevne mellomrom kommet «avsløringer» der de ansvarlige har vært døde eller sakene foreldet. Med denne måten å gjøre det på, er vår sak antakelig moden for avdekking rundt år 2010. Så lenge vil vi ikke vente.»

Originalmanuset kan lastes ned HER.
For de som ønsker en litt mer lettlest og lettere søkbar utgave, anbefaler jeg denne pdf-fila: GRO-GATE

Gro-Gate finnes nå også i en ny versjon: Som nettsider, inndelt etter kapitler og underkapitler. Ypperlig for den som ikke ønsker å laste ned den ganske store pdf-utgaven, og lettere å lenke til et spesielt kapittel eller underkapittel. Ypperlig jobb av Ole Blente!
Her er hovedsiden med lenker til de enkelte kapitlene:
GRO-GATE – som nettside


Kontroversen om Sion

Forfatter: Douglas Reed. Ble forsøkt gitt ut i 1956, men ingen redaktører eller trykkeri turte å ta i boken. Boken ble funnet etter Reeds død, og derfor kom den først ut i 1978. Boken er en enorm reise i tid, siden den går tilbake hele 2500 år, og viser hvilken påvirkningen religion kan ha på verden. Den tar for seg revolusjoner og kriger fra den franske revolusjon og fram til  etterkrigstiden i første halvdel av 1950-tallet. Den viser hvordan presidenter, statsministre og andre viktige statsledere, som er satt for å tjene folket, tjener helt andre interesser.

Om forfatteren
«I Europa i årene like før og etter Andre Verdenskrig var Douglas Reeds navn på alles lepper. Hans bøker ble solgt i titusenvis og han var spesielt kjent og anerkjent i hele den engelsktalende verden av en hærskare lesere og beundrere. Som tidligere korrespondent for London Times i Sentraleuropa, hadde han vunnet stor anerkjennelse med bøker som Insanity Fair, Disgrace Abounding, Lest We Regret, Somewhere South of Suez, Far and Wide og atskillige andre, der hver av dem utvidet den horisonten han allerede hadde beskrevet som en av verdens førende utenrikskorrespondenter.»

Kontroversen om Sion, på norsk. PDF-format
Kontroversen om Zion, på dansk. Nettside
The Controversy of Zion, orginalen på engelsk. Nettside
Kontroversen om Sion.  Mobi-format
Kontroversen om Sion. Epub-format
Kontroversen om Sion. Azw3-format

 


The Secret World Government

«The Hidden Hand» – The Unrevealed in History 100 Historical «Mysteries» Explained

Skrevet av Maj.-Gen., Count Cherep-Spiridovich i 1926. Han maktet å få sin bok gitt ut, men han overlevde ikke lenge. Han ble samme år funnet på hotellet der han bodde av gassforgiftning. Det er imidlertid litt interessant at han var høflig nok til å skru av gassen etter at han døde, siden kranen var skrudd igjen da personalet på hotellet fant ham. Det er ikke uten risiko å utfordre den virkelige makten.

Hans bok kan lastes ned i 2 utgaver:
Den opprinnelig skannede (noe tung å lese).
Og en utgave som er gjort om til normal tekst og gjort mer lettlest.


Zions Lærde Eldstes Protokoller

Dette er et svært kontroversielt skrift, som de dette handler om selvsagt har bannlyst, for hvilket annet valg hadde de? Det er litt rart å leste dette skriftet, for det er så mye av det man kjenner igjen som har skjedd i ettertid. Det handler om å ta kontroll over verden gjennom gull og pengers makt, gjennom politikk, gjennom uroligheter og krig, gjennom klasseskiller, utdanning, osv., osv. Den pdf-boka det legges ut link til er på norsk (tastet inn på nytt og med et mer modernisert språk), siden den første norske utgave ble utgitt allerede i 1920.
Zions Lærde Eldstes Protokoller – norsk.
The Protocols of the Learned Elders of Zion In Modern English  – mp3-format.
The Protocols of Zion in Modern English – pdf


200 Years Together

Jeg har sittet på dette dokumentet en stund, i et lite håp om at alle kapitlene skulle bli oversatt , men det ser ut for at man heller får nøye seg med å lese de kapitlene som hittil er oversatt til engelsk. Forfatteren er den kjente russiske forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn, nobelprisvinner i litteratur i 1970. Fra norsk Wikipedia: “Bortsett fra Tyskland og Frankrike er ikke dette verket oversatt til engelsk eller andre språk i vesten eller utgitt i noen vestlige land, så størstedelen av den vestlige befolkningen har blitt fratatt muligheten til å lese disse to bøkene.”
Opprinnelig var dette to bind, men de kapitlene som er oversatt til engelsk er alle samlet i dette ene dokumentet.
Jeg hentet dokumentet HERFRA. Men det kan også lastes ned fra MIN SIDE.

Nå har jeg fått melding om at en fullt ut oversatt engelsk versjon av “200 Years Together” finnes i pdf-format, og kan lastes ned nedenfor. Introduksjonen til denne oversettelsen forklarer nok veldig tydelig hvem det var som sto så hardt imot at folk skulle få kjennskap til og lese disse to bøkene. Den oversettelsen jeg så langt har lagt ut link til, fant jeg først på bloggen “Adam’s Blog”. Her foreklares det hvorfor oversettelsene ble stoppet gjennom harde trusler mot bloggens eier.
Her er den fulle versjonen:
Full utg. av 200 Years Together


The Authoritarians

Psykologprofessor Bob Altemeyer ved universitetet Manitoba i Canada har gjennom denne boken gitt også vanlige folk en god mulighet til å forstå hvor sterke mennesker er i sin tro, enten det gjelder religion, politikk, aktivisme osv. Det sies jo at “tro kan flytte fjell”, og også at “tror gjør blind”. Denne boken kan gi deg svaret på mange av de spørsmålene du måtte ha når det gjelder hvorfor folk reagerer slik de gjør. Den har i hvert fall vært til stor hjelp for meg.
Dessverre har siden til Altemeyer som jeg tidligere linket til, forsvunnet, men klok at tidligere skader pleier jeg å lagre viktige dokumenter, så nå kan boka lastes ned via denne linken: The Authoritarians.
Jeg har akkurat oppdaget at Bob Altemeyer sannsynligvis selv slettet boka fra universitetets sider og over til sin egen blogg. HER finner du hans blogg. HERFRA kan du laste ned boka som pdf-fil.


The Creature from Jekyll Island

G. Edward Griffin forteller oss om hvordan det amerikanske Federal Reserve ble grunnlag. Hva handler det om? Boka starter med denne forklaringen:
Where does money come from? Where does it go? Who makes it? The money magicians’ secrets are unveiled. Here is a close look at their mirrors and smoke machines, the pulleys, cogs, and wheels that create the grand illusion called money. A boring subject? Just wait’ You’ll be hooked in five minutes. Reads like a detective story – which it really is. But it’s all true. This book is about the most blatant scam of history. It’s all here: the cause of wars, boom-bust cycles, inflation, depression, prosperity. Your world view will definitely change. Putting it quite simply: this may be the most important book on world affairs you will ever read.

Boka kunne tidligere lastes ned fra archive.org. Dessverre synes det som om bokbrennerne har nådd fram til “the wayback machine” (archive.org), og derfor får man ikke noe resultat fra linken over. Gode og viktige bøker har imidlertid en tendens til å bli lagret mange steder på Internett, og jeg har funnet og lastet den ned fra et annet sted. Den kan nå lese fra mitt domene.
Griffin: The Creature from Jekyll Island


Jüri Lina har skrevet flere bøker og produsert filmer. For å se alt hva han har produsert, vil jeg anbefale hans nettside: http://jyrilina.com/
Derfra kan man også bestille de forskjellige produktene. Hans bok Architects of Deception (2004), som handler spesielt om frimureriet gjennom århundrene, kan kjøpes fra hans side, eller fra Amazon.
Den finnes også lagt ut på Internett som PDF, og det er denne utgaven jeg legger ut her. Architects of Deception. PDF


Jeg tar gjerne imot tips om flere aktuelle pdf-dokumenter.

Tanker, ideer og synsing