For dum til å forstå egen dumhet?

Det er hva Dunning-Kruger-effekten forteller oss beskrevet med følgende ord på norsk Wikipedia:

Mennesker har en tendens til å ha et overdrevet syn på egne evner på mange sosiale og intellektuelle områder. Dunning og Kruger mener at dette skyldes delvis at personer som er inkompetente på disse områdene også mangler metakognitive ferdigheter til å forstå at de er sosialt og intellektuelt inkompetente. De dokumenterte også hvordan svært kompetente personer feilaktig tror andre gjør det like bra som de selv. Etter å se resultatene på ferdighetstester, så justerer de oppfatningen sin egen innsats.

Gjennom 4 studier fant Dunning og Kruger at deltagere som tilhørte de nedre 25 % på humor-, grammatikk- og logikktester, grovt overvurderte sine testresultater og ferdigheter. De fant også ut at de som tilhørte øvre 25% var i den tro at andre gjorde det like godt på testene som de selv.

Dette er jo hva jeg lenge har hatt mistanke om, men det er jo greit å få det bekreftet gjennom forskning 😉

Artikkelen er langt mer utdypet på engelsk Wikipedia.

John Cleese har en video der han enkelt kommer inn på dette problemet, spesielt det med hvor vanskelig det er å vite hvor dum man selv er. Noen ganger trenger man humor for å holde ut med all kunnskap man etter hvert tilegner seg.

Sånn rent generelt er det kanskje mulig å si at politikere stadig viser en tendens til å overvurdere sitt eget kunnskapsnivå?

Farvel, Zalo!

Gjennom det meste av mitt liv har jeg brukt Zalo, og noen vaner setter seg så fast at du knapt tenker over dem. Mitt forhold til Zalo er omtrent som svært langvarige forhold forøvrig: man slutter å legge merke til de dagligdagse tingene som “alltid” har vært der.

Men plutselig klarnet mitt blikk, og jeg fikk øye på en varsel på flasken: en rød firkant på hvit bakgrunn med et stort utropstegn inni. Det vakte min nysgjerrighet, og jeg tittet nærmere på flasken. Da så jeg at det sto “ultra” på flasken, og “en dråpe er nok” (ha-ha!). De store trekkene var som normalt: Gul kork, gul merkelapp og grønt innhold, altså typisk for det jeg i flere tiår har tenkt på som vanlig Zalo. Så leste jeg hva som sto under varselfirkanten, og fikk et lettere hakeslepp: Fortsett å lese Farvel, Zalo!