Kategoriarkiv: Forskning

For dum til å forstå egen dumhet?

Det er hva Dunning-Kruger-effekten forteller oss beskrevet med følgende ord på norsk Wikipedia:

Mennesker har en tendens til å ha et overdrevet syn på egne evner på mange sosiale og intellektuelle områder. Dunning og Kruger mener at dette skyldes delvis at personer som er inkompetente på disse områdene også mangler metakognitive ferdigheter til å forstå at de er sosialt og intellektuelt inkompetente. De dokumenterte også hvordan svært kompetente personer feilaktig tror andre gjør det like bra som de selv. Etter å se resultatene på ferdighetstester, så justerer de oppfatningen sin egen innsats.

Gjennom 4 studier fant Dunning og Kruger at deltagere som tilhørte de nedre 25 % på humor-, grammatikk- og logikktester, grovt overvurderte sine testresultater og ferdigheter. De fant også ut at de som tilhørte øvre 25% var i den tro at andre gjorde det like godt på testene som de selv.

Dette er jo hva jeg lenge har hatt mistanke om, men det er jo greit å få det bekreftet gjennom forskning 😉

Artikkelen er langt mer utdypet på engelsk Wikipedia.

John Cleese har en video der han enkelt kommer inn på dette problemet, spesielt det med hvor vanskelig det er å vite hvor dum man selv er. Noen ganger trenger man humor for å holde ut med all kunnskap man etter hvert tilegner seg.

Sånn rent generelt er det kanskje mulig å si at politikere stadig viser en tendens til å overvurdere sitt eget kunnskapsnivå?

Sortér medisinske råd fra medisinsk tull

Det finnes ingen tvil, jeg er en av et stadig økende antall mennesker som er skeptiske i forhold til legemiddelindustrien og –forskningen, og vi blir stadig flere. Det er harde slag mot en vernet industri når kjente redaktører i kjente medisinske journaler går ut med kritikk. Mange leger har snakket ut, men mange når ikke ut, for slikt kjetteri tas ikke opp i massemediene. Vi må aldri glemme at legemiddelindustrien er en av de viktigste, muligens den viktigste, inntektskildene for massemediene gjennom annonser.

I dag har Mercola en fin artikkel om dette: Sorting Out Medical Advice from Medical Nonsense. Det handler om et intervju med dr. Kendrick som nylig ga ut boka Doctoring Data: How to Sort Out Medical Advice from Medical Nonsense.

Intervjuet med dr. Kendrick finnes i artikkelen og på Youtube, og det er også laget en utskrift over intervjuet.

Noen sitater: Fortsett å lese Sortér medisinske råd fra medisinsk tull

Nikola Tesla

I dag kom jeg tilfeldigvis over en artikkel som handlet om Nikola Tesla, og jeg dumper innholdet her, slik at jeg slipper å miste det.

Siv.ing. Stein Jarving skrev en artikkel i Fakta nr 11-1987, og denne artikkelen ble lagt ut på Facebook i desember 2012. Jeg har aldri tidligere hørt om Stein Jarving (1945-2005), men kom over et minneskrift om han i Gateavisa. Han synes å ha vært et svært særegent menneske, og ønsket nok å gjøre folk mer oppmerksomme på et annet svært særegent menneske: Nikola Tesla. Her er hans artikkel:

Nikola Tesla, vitenskapsmannen som til og med ble beundret av Albert Einstein

Nikola Tesla verdens mest begavede vitenskapsmann? Fortsett å lese Nikola Tesla