Kort liste over pdf-dokumenter

Ramm og Setsaas manuskript til GRO-GATE:
Gro-Gate – Mer lettlest pdf-utgave, bl.a. enkelt søkbar.
Gro-Gate – Opprinnelig dokument (fotokopierte sider lagt inn som pdf-fil).
Gro-Gate – Ny versjon lagret direkte på nettsider, der man kan benytte linker til de enkelte hoved- eller underkapitler. (Med stor takk til Ole Blente.)

Douglas Reed:
Kontroversen om Sion
, pdf-fil på norsk.
Kontroversen om Zion, nettside på dansk.
The Controversy of Zion, orginalen på engelsk.
Kontroversen om Sion.  Mobi-format
Kontroversen om Sion. Epub-format
Kontroversen om Sion. Azw3-format

Count Cherep-Spiridovich:
The Secret World Government – originalen.
The Secret World Government – omarbeidet til større lesbarhet.

The Protocols of the Learned Elders of Zion In Modern English  – mp3-format.
The Protocols of Zion in Modern English – pdf
Den nye verdenskeiser – Zions lærde eldstes protokoller (oversatt til norsk i 1920, språket modernisert).

200 Years Together – Aleksandr Solzjenitsyn.

The Authoritarians – Bob Altemeyer, professor i psykologi

Ireland – Land of the Pharaos – Andrew Power.

Griffin: The Creature from Jekyll Island – G. Edward Griffin

Architects of Deception – Jüri Linna. PDF

 

Tanker, ideer og synsing