Ytringsfrihet–del 2

Hvor alvorlig er trusselen mot ytringsfriheten i den vestlige verden? Og hva med retten til kildebeskyttelse?

Ytringsfriheten har vel vært truet og underkuet i det meste av menneskets historie, ikke minst gjennom de siste par tusen årene. Ytringsfrihet er faktisk så farlig at de viktigste avisene og forlagene i dag eies av de som ikke ønsker full ytringsfrihet, bare selektert ytringsfrihet, og de vokter vel over hva som kan fortelles til “allmuen”.

Et kraftig eksempel på denne sensuren var hva som hendte med Alexandr Solzhenitsyn, vinneren av Nobels Litteraturpris i 1970.  Grunnlaget for prisen: Fortsett å lese Ytringsfrihet–del 2

USA PATRIOT ACT

The Patriot Act  ble sanksjonert av president George W. Bush den 26. oktober 2001, halvannen måned etter angrepet den 11. september 2001.

“Loven er svært komplisert og omfattende, med 158 paragrafer og 15 lovendringer, blant annet innen straffeprosess, datakriminalitet, etterretning, avlytting og immigrasjon. Den behandler også økonomisk støtte til terrorofre, økte utbetalinger til ansatte i nødtjenestene og bekjempelse av svindel ved bidrag til veldedige organisasjoner etter et terrorangrep.” Norsk Wikipedia (min uth.)

Når har noen gang politikere jobbet raskere med slike enorme endringer i et lands lovverk?

Hvordan i all verden kunne de rekke det på den korte tiden? Fortsett å lese USA PATRIOT ACT

Den offentlige terrors galskap

Hvem er det som er de virkelige terroristene i dag? Er det enkeltmennesket, eller er det makten?

Personlig er jeg ikke det minste i tvil om at terroren kommer ovenfra, fra de med den største makten. Så spres frykten nedover i befolkningene på en slik måte at folk aksepterer stadig sterkere inngripen og kontroll i deres liv, og de lærer å akseptere helt unødvendige innstramninger både på frihet og økonomi.

Hvilke midler brukes i hovedsak for å skremme folk til en slik ønsket og total lydighet, der folk skremmes så kraftig at de blindt aksepterer alle innstramninger på frihet og økonomi? Fortsett å lese Den offentlige terrors galskap

Lever vi i tankeløshetens tid?

Mitt første innlegg på denne bloggen ble lagd i inspirasjon fra Niels Chr. Geelmuyden. Han har en penn jeg har veldig sansen for, og passe ironisk i tonen. Han treffer mål på en så elegant måte.

Nå vil jeg ta for meg en artikkel han hadde i Aftenposten 5. aug. 2007, og  som jeg tilfeldig snublet over i dag. Bare tittelen i seg selv er nok til å vekke interessen hos meg:

Tankeløshetens tid

Starten sier det meste i få ord:

HELLER DØ ENN TENKE.
Folk tjorer livet sitt fast i refleksjonsløse rutiner og tvangshandlinger. Vi fyller ørene med tankeløs musikk og øynene med tankeløs lektyre. Sannheten er at folk flest heller vil dø enn å tenke. I virkeligheten er det da også det de gjør. Ibsen anslo i sin tid at det tilsammen neppe finnes så mange som 25 selvstendig tenkende individer her i landet.
Fortsett å lese Lever vi i tankeløshetens tid?