Wallenberg støttet ulovlig våpenfabrikk

Marcus Wallenberg sikret støtte til ulovlig våpenfabrikk i Saudi-Arabia

Kilde: Steigan blogger

Marcus Wallenberg sikret støtte til ulovlig våpenfabrikk i Saudi-Arabia

Vinteren 2012 avslørte Sveriges radio i programmet Ekot historien som siden ble kalt Saudiaffären.Den gikk ut på at diktaturet Saudi-Arabia samarbeidet med det svenske FOI, forsvarets forskningsinstitutt om å bygge en ulovlig våpenfabrikk. Saudi-Arabia ville ha FOI til å lede dette arbeidet. Dette stred mot de svenske reglene for våpeneksport. Det var den sosialdemokratiske regjeringa som inngikk avtalen i 2005, mens det var den borgerlige samlingsregjeringa som videreførte arbeidet etter at den tiltrådte i 2006. Det er SvDNyhetersom melder dette.

Reporterne som avslørte affæren, Bo-Göran Bodin og Daniel Öhman, har nå utgitt boka Saudivapen – Hycklande politiker, ljugande tjänstemän och hemliga spioner,som avslører hittil ukjente fakta.

I 2007 begynte samlingsregjeringa å få kalde føtter og ville trekke seg ut. Saudi-Arabias viseforsvarsminister, prins Khaled bin Sultan, sendte da et brev til den svenske regjeringa og ba den om å «løse dette». Så sendte finansmannen Marcus Wallenberg, som da var styreformann i SAAB, et brev til regjeringa – i all fortrolighet – der han krevde en løsning i tråd med Saudi-Arabias ønsker. Og slik ble det.

Marcus Wallenberg er en av Sveriges aller rikeste og mektigste menn. Wallenbergfamilien er den mektigste av de 15 svenske familiene som til sammen kontrollerer 70% av Stockholmsbørsen og formuer for 4000 milliarder svenske kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.