Krigsgaten

Bør Wall Street heller kalles War Street?

Det var med en nærmest sjokkartet følelse jeg leste J.M. Johansson og L.B. Madsens artikkel (01.08.14) i Dagens Næringslivs “Magasinet” om Wall Streets historie.

Magasinet/Historie: WAR STREET

Mye i deres artikkel er bygd rundt Antony C. Suttons bøker
Wall Street and the Bolshevik Revolution: The Remarkable True Story of the American Capitalists Who Financed the Russian Communists og «Wall Street and the Rise of Hitler».

Hvorfor var det “sjokkartet” for meg å lese denne artikkelen? Ganske enkelt fordi alle som har gjort forsøk på å fortelle sannheten om vår historie har en tendens til å bli kalt “konspirasjonsteoretikere”, for det er jo ikke denne historien folk lærer under sin utdanning, og det er heller ikke slik historie MSM pleier å skrive/snakke særlig om.

Her er utdrag fra artikkelen:

    Wall Streets mektigste familier og banker finansierte nazister, kommunister og alle mulige allianser i to verdenskriger. Vi måtte ta et oppgjør med dem.

    Vi står midt i Wall Street, klare til å ta et oppgjør med de største synder begått her i verdens finanssentrum siden 1914. Viktig? Ja. Lett? Nei.

    Vi skal gå i forfatteren og forskeren Antony C. Suttons fotspor. Han var en London-født historiker og økonom som flyttet til USA og døde der i 2002, 77 år gammel. Ansatt i en årrekke som professor ved California State University i Los Angeles. En omdiskutert skikkelse i historiske miljøer, men også en som er blitt referert til og sitert av andre senere. Som Richard Pipes, historieprofessor ved Harvard, har formulert det: «Suttons konklusjoner er så ubehagelige for mange businessmenn og økonomer at arbeidet hans blir avfeid som ekstremt eller, oftere, helt enkelt ignorert.»

    Uansett: Mye av det Sutton fant i arkiver, og annet kildemateriale, er senere blitt bekreftet og dokumentert av andre forskere og forfattere. Sutton er eksempelvis flittig sitert i Oliver Stones dokumentarserie «Untold History of the United States», som ble kjøpt inn av NRK og vist senest i vår.

Artikkelen anbefales for enhver som er interessert i å lære mer om vår historie og hva som forårsaket de forskjellige hendelsene, som den russiske revolusjonen, og første og andre verdenskrig. I artikkelen i DNs “Magasinet” antar jeg at plassbehovet gjør at man ikke kan gå i dybden når det gjelder informasjon. Det er imidlertid en god artikkel som viser grunnrisset av de siste hundre års historie. Det er en svært god start for de som er ukjente med stoffet. Dessuten er artikkelen skrevet i et lettfattelig språk med glimt i øyet 🙂

Når man har tilegnet seg grunnlaget for historisk kunnskap, kan en annen av Antony C. Suttons bøker også være viktig for å forstå elitens maktapparat, nemlig “America’s Secret Establishment. An Introduction to the Order of Skull & Bones”

Dessverre er det altfor mange som tror at disse hemmelige organisasjonene bare er “koseklubber” for den rike og mektige eliten. Ja, jeg tviler ikke på at de koser seg mens de skaper makt for de utvalgte og seg selv mens de styrer over økonomier og kriger 😉

Les mer om Antony C. Sutton HER og HER.

Og glem for all del ikke å lese artikkelen i Dagens Næringslivs “Magasinet”: WAR STREET

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.