autoritarianisme

Det norske folk blir stadig kåret som en naiv og autoritetstro befolkning.  Hva kan det komme av? Hva har skjedd i vår historie som kan ha formet oss på en slik måte? Er det husmannsånden som ikke vil slippe taket (gjør som du blir pålagt for å unngå å bli straffet)? Vi vet jo alle at vi blir straffet dersom vi ikke følger de spillereglene som er satt opp for oss, selv om vi kke selv har satt disse spillereglene, og at de mange ganger strir mot vår egen samvittighet.

Kan det gå så langt tilbake som til Olav den Helliges svært så ukristne og barbariske kristning av landet vårt tusen år tilbake?

Uansett hvilke årsaker som kan ligge bak i vår historie, bør man kanskje konsentrere seg om dagens samfunn, og forsøke å forstå hva som gjør oss så autoritetstro, så autoritetstro at det går langt over grensen til naivitet.

Det er et sitat som alltid rinner meg ihu når jeg tenker gjennom resultatene av mange gode ønsker og gjerninger: “Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.” Det blir sagt at franske St Bernard of Clairvaux (ca.1150) uttalte: “L’enfer est plein de bonnes volontés ou désirs.” (“Hell is full of good intentions or desires.”) Så kanskje det ikke er bare de bevisst onde man vil møte i helvete? Smilefjes som blunker

Dette med autoritære væremåter og autoritær tro/tillit nevnes knapt på den norske versjonen av Wikipedia, men er langt mer omtalt på den engelske Wikipedia: Authoritarianism, Authoritarian personality. Noen av de som har skrevet best om dette fenomenet, må være Robert Anthony “Bob” Altemeyer  i sin bok The Authoritarians, som kan lastes ned som PDF-fil HER. Bob Altemeyers bok er også omtalt på norsk på dette forumet. Jeg har lest hele hans bok, og det er utvilsomt tankevekkende stoff.

En annen viktig forfatter som jobbet det meste av sitt liv med emnet rundt autoritarianisme og ondskap innen politikk og ledelse, var den polske Dr. Andrew Lobaczewski, som i boka Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes, tar for seg mye av de samme problemene, nemlig menneskers lydighet til sine autoriteter, noe som får anstendige og ellers fredelige mennesker til å bli drapsmaskiner. Det er jo mange mennesker som etter våre to verdenskriger stiller seg spørsmålet: Hvordan kan ellers vanlige mennesker gjøre hva de gjør når de settes ut i en krigssituasjon? Har vi alle ondskapens natur i oss? Er viljen til overlevelse så sterk at vi er villige til å gå imot vår egen samvittighet?

Jeg har ennå ikke fått lest Lobaczewskis bok, bare sitater og deler av den (men den ligger rykende fersk på min Kindle-konto, klar til lesing). Hans bok hadde en ekstremt trang fødsel, noe som beskrives HER:

The original manuscript of this book went into the furnace minutes before a secret police raid in Communist Poland. The second copy, painfully reassembled by scientists working under impossible conditions of violence and repression, was sent via courier to the Vatican. Its receipt was never acknowledged – the manuscript and all valuable data lost. In 1984, the third and final copy was written from memory by the last survivor of the original researchers: Andrew Lobaczewski. Zbigniew Brzezinski blocked its publication.

Legg godt merke til hvem som blokkerte utgivelsen. Dersom du ikke kjenner til Zbigniew Brzezinski, er det bare å søke på google. Han er en av pres. Obamas viktigste rådgivere i utenrikspolitiske spørsmål. Ikke rart verden går til helvete.

En av Andrew Lobaczewskis ivrigste tilhengere, Laura Knight-Jadczyk, har hjulpet til med den endelige utgivelsen av hans bok. For noen dager siden hadde Laura en solid artikkel på sott.net, der hun også henviser til Lobaczewski, Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World.

En annen som studerte emnet i midten av forrige århundre, var Solomon Asch. Her er en kortutgave av noe av det han forsket i. Det sies at Stanley Milgram ble inspirert av Asch’ forskning, noe som førte ham til hans svært kjente eksperiment, Milgram experiment. Dette eksperimentet viste hvordan folk, fordi de ble oppfordret til det, ble fortalt at det var riktig å gjøre, var villige til å tilføre andre elektriske sjokk opp til 450 Volt.

Dette med autoritarianisme, ikke minst autoritetstroen hos flertallet av oss, opptar meg mye, og jeg håper å komme tilbake med flere innlegg om emnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.