Stockholm-syndromet

Kan en hel nasjon lide av Stockholm-syndromet?

Man kan gjøre seg så mange tanker rundt alle problemene man ser i verden i dag. Hvordan kan det ha utviklet seg slik? Og hvordan i all verden kan vi, folket i Norge, med vår “norske folkesjel”, og våre egne politikere, forsvare at vi angriper og kriger mot andre nasjoner? Har vi blitt kidnappet gjennom et tankesett som ikke er vårt eget? Har vi blitt kuet, smigret, truet og lokket av vår kidnapper inntil det punkt der vi tenker slik kidnapperen ønsker at vi skal gjøre?

Hvem i all verden er vår kidnapper? Hvem er det vi lystrer blindt, nesten uten å stille spørsmål? Hvilke krefter er det som har slik makt over oss? Gjennom hvilke nasjoner styres disse kreftene? Hvor lenge har vi egentlig vært fanget?

Jeg tar for meg det siste spørsmålet, hvor lenge?

Her er det vanskelig å sette en dato eller et år. Det har vært en gradvis utvikling. Men grepet ble virkelig strammet til under 2. verdenskrig og i tiårene etter krigen. Vi ble så indoktrinerte – og takknemlige (ikke minst over gjelden vi pådro oss gjennom Marshallhjelpen) at evnen til selvstendig tanke forsvant hos flertallet, og ikke minst hos politikerne. For vi hadde det jo så bra, vår nasjon vokste, folk fikk bedre råd, det var overflod av jobber, og på toppen av alt ble vi “velsignet” med olje. I medgang er det lettere å seile med strømmen enn å gå mot den ved å fortelle hva som venter ved veis ende, og det er det punktet vi nå nærmer oss.

Stockholm-syndromet har en kjerne: man lever seg inn i kidnapperens måte å tenke på, man blir en del av kidnapperens psyke, og man slutter altså å se på seg selv som offer. Vi blir “partnere”. Typisk for gislene er at de forsvarer sin kidnapper med nebb og klør, og blir ute av stand til å se feil.

Stockholm-syndromet er diskutert opp og ned, psykologer har skrevet avhandlinger, og det er mye informasjon å finne. En grei gjennomgang av fenomenet finnes på video, og tar ikke mer enn enn halvtimes tid. Det er James Corbett (Corbett Report) som på en enkel måte forklarer at dette syndromet kan brukes til langt mer enn en gisselsituasjon i en bank.

Mot slutten av videoen viser Corbett til en nettside, og dette er linken til artikkelen:

Withdrawing Consent Means More Than It May Seem

Er det på tide at vi helbreder oss selv fra Stockholm-syndromet og lærer å se virkeligheten i øynene?

2 kommentarer til “Stockholm-syndromet”

  1. Dette var et flott innlegg med en meget sannsynlig forklaring på noen av de problemene vårt land strir med nå om dagen. Det henger på greip med den konformitet og blinde autoritetstro vi ser har vokst fram og forpestet samfunnet.

  2. Takk for hyggelig kommentar, Jostemikk 🙂
    Jeg kom tilfeldigvis over Stockholm-syndromet et eller annet sted på Internett. Har jo kjent til det i mange år, men plutselig så jeg for meg hvordan det også passer inn i politikken mellom et mektig land og et langt mindre land, og hvor lett det er å komme inn i et avhengighetsforhold der friheten og selvstendigheten forsvinner som dugg for sola.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.