Nattevakten

Med årene har jeg sett med større og større skrekk og avmakt på hvordan byråkratiet blir brukt til å ta fra folk  enhver påvirkning av vår felles framtid, hvordan det innsnevrer vår frihet og vårt ansvar.  Vi er ikke lengre individuelle samfunnsborgere, vi er nedgradert til brukere og kunder. Vi ledes ikke lengre av en moralsk oppfatning, vi har lover og regler vi må tilpasse oss. Så mange byråkrater har vi etter hvert fått at selv de som jobber innenfor de forskjellige spesialfeltene knapt kjenner alle reglene. Men vi, folket, vi skal ha kunnskap om hver eneste regel og lov for å unngå å bli kalt kjeltringer. Det ligger vel i naturens orden at jo flere regler man må forholde seg til, desto lettere blir det å bryte en og annen, selv uten bevisst å ville det.

Byråkratiet synes å være et monster som aldri kan forminskes, det bare vokser og vokser. Det suger penger ut av vårt fellesskap, av våre skattepenger, og gjør offentlige tjenester dyrere og dyrere. Historien nedenfor er en god illustrasjon på hvordan monsteret vokser og utvider seg. Jeg setter den inn som den er, uten oversettelse, og lar den illustrere mine tanker om byråkrati. Den handler om forhold i USA, men vi har langt fra et mindre byråkrati i Norge, så den kunne like gjerne ha handlet om Norge. Et økende byråkrati gir også et økende antall ledere, og enda større lønnsutgifter. Kanskje burde vi innføre borgerlønn i Norge, og sparke halvparten av byråkratene? Ville de som mistet jobben, men fikk borgerlønn, evne å finne noe meningsfylt å gjøre?

THE NIGHT WATCHMAN

Once upon a time the government had a vast scrap yard in the middle of a desert.
Congress said, “Someone may steal from it at night.”
So they created a night watchman position and hired a person for the job.
Then Congress said, “How does the watchman do his job without instruction?”
So they created a planning department and hired two people, one person to write the instructions, and one person to do time studies.
Then Congress said, “How will we know the night watchman is doing the tasks correctly?”
So they created a Quality Control department and hired two people. One was to do the studies and one was to write the reports.
Then Congress said, “How are these people going to get paid?”
So they created two positions: a time keeper and a payroll officer.
Then Congress said, “Who will be accountable for all of these people?”
So they created an administrative section and hired three people, an Administrative Officer, Assistant Administrative Officer, and a Legal Secretary.
Then Congress said, “We have had this command in operation for one year and we are $918,000 over budget, we must cut back.”
So they laid-off the night watchman.

NOW slowly, let it sink in.
Quietly, we go like sheep to slaughter. Does anybody remember the reason given for the establishment of the DEPARTMENT OF ENERGY during the Carter administration?
Anybody?

No?
Didn’t think so!
Bottom line is, we’ve spent several hundred billion dollars in support of an agency, the reason for which very few people who read this can remember!
Ready?
It was very simple… and at the time, everybody thought it very appropriate.

The Department of Energy was instituted on 8/04/1977, TO LESSEN OUR DEPENDENCE ON FOREIGN OIL.

AND NOW IT’S 2015 — 38 YEARS LATER — AND THE BUDGET FOR THIS “NECESSARY” DEPARTMENT IS AT $24.2 BILLION A YEAR. IT HAS 16,000 FEDERAL EMPLOYEES AND APPROXIMATELY 100,000 CONTRACT EMPLOYEES; AND LOOK AT THE JOB IT HAS DONE!

38 years ago 30% of our oil consumption was foreign imports. Today 70% of our oil consumption is foreign imports.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.