Stikkordarkiv: media

Tillit til gammelmediene?

Tilliten til at våre “gammelmedier” forteller oss den hele og fulle sannhet er sterkt synkende, og det er godt at folk begynner å innse dette.

Det er gjort en “ytringsfrihetsundersøkelse”, og for meg er ikke resultatet særlig overraskende – folk har begynt å våkne!

Sakset fra journalisten.no om undersøkelsen:

Medieforsker mener medier må ta debatt etter funn i ytringsfrihetsundersøkelse.

  • en av tre i den norske befolkningen har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle,
  • to av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører,
  • en av fem har ikke tillit til at mediene er frie og uavhengige av staten, og at
  • en av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.

Funnene kommer fram i en rapport om ytringsfrihetssituasjonen i Norge som legges fram onsdag. Undersøkelsen er finansiert av Fritt Ord.

Hele rapporten kan leses her:

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen