Stikkordarkiv: ytringsfrihet

Ansattes Ytringsfrihet

Sitatene nedenfor er hentet fra advokat Thorkil H. Aschehougs artikkel i Aftenposten/Meninger den 8. juli 2015.

Vide grenser for hva ansatte kan ytre seg om

De færreste av oss vil våge å bidra i ordskiftet dersom man er usikker på om man samtidig risikerer jobben.

Lojalitetsplikt til arbeidsgiver
Ytringsfriheten er imidlertid grunnlovsfestet og begrunnet i vernet om særlig tre prosesser: sannhetssøkingen, individets frie meningsdannelse og demokratiet. Den ansattes lojalitetsplikt til arbeidsgiver er derimot ulovfestet og begrunnet i lojalitetsbånd mellom de to kontraktsparter. […]

At ansatte kan ytre seg offentlig om temaer av «politisk, samfunnsmessig, moralsk og kulturell art» – dvs. om nær sagt det aller meste i samfunnsdebatten – selv om det måtte medføre skade på arbeidsgivers interesser, er for lite kjent. Ikke minst gjelder dette hos en del offentlige arbeidsgivere som den siste tiden er blitt kjent for sine dulgte reguleringer av hva ansatte kan ytre seg om.

Les hele artikkelen HER.

Artikkelen er et svar på advokat Vidar Strømmes artikkel fra 21.06.15:

Varsling: Reglene er modne for skraphaugen

Det er ikke mange rettsregler som så til de grader er i strid med sitt eget formål.

Det er viktig at folk i arbeidslivet er bevisst hvilke rettigheter de har, – og ikke minst er det viktig at også arbeidsgiverne er kjent med våre lover.

Ytringsfrihet–del 2

Hvor alvorlig er trusselen mot ytringsfriheten i den vestlige verden? Og hva med retten til kildebeskyttelse?

Ytringsfriheten har vel vært truet og underkuet i det meste av menneskets historie, ikke minst gjennom de siste par tusen årene. Ytringsfrihet er faktisk så farlig at de viktigste avisene og forlagene i dag eies av de som ikke ønsker full ytringsfrihet, bare selektert ytringsfrihet, og de vokter vel over hva som kan fortelles til “allmuen”.

Et kraftig eksempel på denne sensuren var hva som hendte med Alexandr Solzhenitsyn, vinneren av Nobels Litteraturpris i 1970.  Grunnlaget for prisen: Fortsett å lese Ytringsfrihet–del 2

Ytringsfrihet

(NB: Jeg vil legge til nye eksempler på ytringsfrihet etter hvert som de dukker opp.)

Begrepet “ytringsfrihet” har på nytt kommet på medienes forsider i forbindelse med hendelsene i Paris i januar 2015. Vi blir fortalt om og om igjen hvor viktig det er med ytringsfrihet. Politikerne nevner snart dette ordet like ofte som de nevner ordet “demokrati”. Det vil si, det er jo egentlig ikke ytringsfrihet på alle områder, men vi i Vesten har tydeligvis full ytringsfrihet når det gjelder å fornærme og krenke muslimer gjennom å latterliggjøre deres tro. Husk bare at ytringsfriheten gjennom karikatur og satire kun gjelder overfor de som verdens ledere ønsker vi skal se på som våre fiender, og spesielt muslimer i land som grenser til Israel. Bortsett fra når de er våre nye landsmenn, da, for da kalles det islamofobi, for alle kulturer og religioner skal jo samles til en grå suppe. Her er det sannelig lett å snuble i egne bein! Hvordan i all verden skal vi klare å finne ut av grensene mellom hvem vi kan fornærme, og hvem vi ikke kan fornærme – og når? Da må man nok søke nærmere i hva som til enhver tid er politisk korrekt, og det er heller ikke særlig enkelt, siden det er forskjell på hva våre norske politikere mener når fornærmelsene skjer i andre land og når de skjer i Norge – eller vet de i det hele tatt hva de selv egentlig mener?

Fortsett å lese Ytringsfrihet

Tillit til gammelmediene?

Tilliten til at våre “gammelmedier” forteller oss den hele og fulle sannhet er sterkt synkende, og det er godt at folk begynner å innse dette.

Det er gjort en “ytringsfrihetsundersøkelse”, og for meg er ikke resultatet særlig overraskende – folk har begynt å våkne!

Sakset fra journalisten.no om undersøkelsen:

Medieforsker mener medier må ta debatt etter funn i ytringsfrihetsundersøkelse.

  • en av tre i den norske befolkningen har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle,
  • to av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører,
  • en av fem har ikke tillit til at mediene er frie og uavhengige av staten, og at
  • en av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.

Funnene kommer fram i en rapport om ytringsfrihetssituasjonen i Norge som legges fram onsdag. Undersøkelsen er finansiert av Fritt Ord.

Hele rapporten kan leses her:

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen