Stikkordarkiv: Vidar Strømme

Ansattes Ytringsfrihet

Sitatene nedenfor er hentet fra advokat Thorkil H. Aschehougs artikkel i Aftenposten/Meninger den 8. juli 2015.

Vide grenser for hva ansatte kan ytre seg om

De færreste av oss vil våge å bidra i ordskiftet dersom man er usikker på om man samtidig risikerer jobben.

Lojalitetsplikt til arbeidsgiver
Ytringsfriheten er imidlertid grunnlovsfestet og begrunnet i vernet om særlig tre prosesser: sannhetssøkingen, individets frie meningsdannelse og demokratiet. Den ansattes lojalitetsplikt til arbeidsgiver er derimot ulovfestet og begrunnet i lojalitetsbånd mellom de to kontraktsparter. […]

At ansatte kan ytre seg offentlig om temaer av «politisk, samfunnsmessig, moralsk og kulturell art» – dvs. om nær sagt det aller meste i samfunnsdebatten – selv om det måtte medføre skade på arbeidsgivers interesser, er for lite kjent. Ikke minst gjelder dette hos en del offentlige arbeidsgivere som den siste tiden er blitt kjent for sine dulgte reguleringer av hva ansatte kan ytre seg om.

Les hele artikkelen HER.

Artikkelen er et svar på advokat Vidar Strømmes artikkel fra 21.06.15:

Varsling: Reglene er modne for skraphaugen

Det er ikke mange rettsregler som så til de grader er i strid med sitt eget formål.

Det er viktig at folk i arbeidslivet er bevisst hvilke rettigheter de har, – og ikke minst er det viktig at også arbeidsgiverne er kjent med våre lover.