Evnen til å stille kritiske spørsmål

Har folk mistet evnen til å stille kritiske spørsmål?
Har vi blitt en nasjon av snillister, som i sin velmenende naivitet ikke ønsker å stille våre maktmennesker de vanskelige og tøffe spørsmålene – og kreve svar? Ja, vi tør knapt nok å stille de “snille” spørsmålene i ren redsel for å bli sett på som annet enn midtstrøms mennesker.

Selv stiller jeg spørsmål hele tiden, men har innsett at jeg for en stor del er avhengig av selv å finne svarene på dem. Takket være Internett og den kunnskapsbanken vi finner der, vil de fleste spørsmål kunne bli besvart, selv om det tar tid. Tid er imidlertid noe jeg har nok av som pensjonist Smilefjes som blunker

Veterans Today har en serie på fire artikler, der den første artikkelen stiller de fleste av de viktige spørsmålene. Hvorfor? Hvordan? Hvem? Forfatterne av disse artiklene, Preston James, Ph.D og Mike Harris, stiller altså spørsmålene, og gjør en solid jobb i å gi oss svarene. Snillistene blant oss vil neppe like svarene de gir oss, fordi de fortsatt lever i en illusjon av virkeligheten der maktens mennesker er deres velmenende gudfedre og –mødre.

Les alle spørsmålene i første artikkel, og svarene i de neste. Siden dette gjelder USA, den mektigste og farligste nasjon i verden i dag, og vi er deres tjenere, vil dette også påvirke oss her i Norge. Hvem er vårt lands quislinger?

Get The Hell Out of Our Country! Part I
Get The Hell Out of Our Country! Part II
Get The Hell Out of Our Country! Part III
Get The Hell Out of Our Country! Part IV
Get The Hell Out of Our Country! Part V

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.