Fracking–hvor ille er det?

Fracking er blitt et internasjonalt begrep, og brukes også på norsk. Den korrekte norske oversettelsen vil vel være “hydraulisk oppsprekking”,  en metode for utvinning av petroleumsråstoff fra fossile bergarter. Det sprøytes inn kjemikalier som ikke akkurat gavner de som er så uheldige å bo i nærheten, siden det forurenser og forgifter deres drikkevann. Metoden er ekstremt kontroversiell. Men også her er penger makt, og makt penger. Så lenge de store selskapene kan tjene gode penger ser det ut for at det meste er tillatt og tilgitt i våre dager. Enkeltmennesker har ingen betydning annet enn som forbrukere og arbeidsslaver.

Fracking er ikke et nytt begrep som omfatter bare hva vi ønsker å ta ut av jordens dypere lag, det har også vært benyttet for å skjule radioaktivt avfall siden 1960-årene.  Og selvsagt er selskapet Halliburton innblandet også her. Jeg antar mange har hørt om dette selskapet fra mange skandaløse fronter, og også vet hvilke kjente figurer som har vært eiere og innblandet (f.eks. Bush og Cheney), for ikke å snakke om hvor mye penger de tjente på Irak-krigen som noen av deres eiere gjorde alt de kunne for å starte. Som sagt: Kan bare noen få tjene store penger, så synes alt å være tilgitt og helst glemt, som “In his book The Fluoride Deception, author Christopher Bryson revealed how the nuclear industry also used fluoridation of the public water supply as a means of secretly dumping industrial waste after fluoride was a major by-product in the uranium enrichment process for building the atomic bomb.

Som sagt, menneskers ve og vel ligger langt nede på prioriteringslista på så mange områder.

Les hele artikkelen her:

Nuclear waste has been dumped in fracking wells for decades

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.