Hva er “astroturf”?

Hva er egentlig “astroturf”? De fleste vil kanskje gjenkjenne ordet som kunstig (altså falskt) gress, brukt f.eks. på fotballbaner.

Men astroturf har også en annen betydning, som viser falskhet i f.eks. skjult reklame for produkter, overbevisninger, forskning, politikk osv.

Et svært enkelt eksempel å fatte:

En publikasjon som ble kalt The New Hampshire Smoker forsøkte å presentere seg selv som en grasrotbevegelse som skulle beskytte røykeres rettigheter. I den ørlille skriften sto det imidlertid: “Published by Philip-Morris”, og alle vet vel at Philip-Morris er en tobakkprodusent. De forsøkte altså å gi et falsk bilde av å være helt vanlige folk som røykte og ville beskytte sine rettigheter.

Det er ikke alle steder man kan finne den lille skriften som forklarer hvem som egentlig står bak en nettside eller en anbefaling på Internett. Det kan kreve store anstrengelser å finne ut hvem eieren/eierne er, og hva eller hvem de egentlig representerer. Her gjelder det å ha en godt utviklet kritisk sans.

Hvordan utvikler man kritisk sans? Kritisk sans kan vel sies å være evnen til å stille viktige spørsmål, i hvert fall til seg selv, slik at man ikke faller for alt som blir sagt. Det kan vel også sammenliknes med en godt utviklet “magefølelse” for hva som er ekte, og hva som er falskt. Dessverre har mange blitt lurt til å ikke stole på sin magefølelse (av de som forteller løgner), og evnen til å “føle” falskhet vil etter hvert forsvinne. Man ender opp som en godtroende sjel, som “kjøper” nesten hva som helst, spesielt dersom det formidles gjennom massemediene. Public Relations (PR) er et av mange eksempler på “astroturf” for å få oss til å kjøpe noe eller tro på noe, enten det er produkter, meninger, forskning eller politikk. Vi får glansbildet, det de ønsker at vi skal oppfatte som virkeligheten, men som for en stor del er løgn.

Kanskje bør man oftere stille seg spørsmålet: “Qui Bono”? Hvem tjener på det?

Jeg kom over denne videoen i dag, og den kan kanskje være til hjelp dersom man ønsker å forstå hvor lett vi lar oss lure, og hvordan de gjør det?

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.