Kategoriarkiv: Samfunn

Ondskapens århundre?


Jeg har i ettertid oppdaget at Dagsavisen Nye Meninger har fjernet alle innlegg som fantes på den tidligere utgaven av Nye Meninger. (Dette var akkurat den samme uhederlige gjerningen som Aftenposten gjorde da de slettet debattsidene etter 22. juli 2011. ) Derfor virker ikke lengre de to linkene jeg har i innlegget. Det var sikkert godt for dem å bli kvitt ubehagelige meninger.


Hvordan i all verden skal kjøpekraften kunne øke når folk får dårligere råd? Og det er det vel ingen tvil om at vi vil gjøre gjennom f.eks. TISA-diktaturet som våre politikere ønsker å innføre. Ikke rart de ikke tør å fortelle oss hva de virkelig holder på med! Dette må de gjøre i dypeste hemmelighet, slik at vi ikke kan samle oss til store protester.

Og dårligere råd får jo folk dersom dagens kapitalistiske system får råde som de planlegger. (Fremdeles synes mange å tro at kapitalismens tre kan vokse inn i himmelen!)  Folk vil miste deler av eller hele sin inntekt (økt arbeidsledighet), de vil generelt gå ned i kjøpekraft, pensjonister vil til slutt kun handle det absolutt mest livsviktige fordi det er alt de har råd til. Skatte- og avgiftskronene vil avta sterkt, det offentlige vil ikke ha råd til å betale for alle disse private tjenestene som er ønsket innført, der private investorer forlanger godt utbytte for sine investeringer. Det blir et helsesystem for de rike. Vi vil se et samfunn i fullt sammenbrudd? Først så vi kommunismens sammenbrudd; vil vi nå se grådighetskapitalismens sammenbrudd? Fortsett å lese Ondskapens århundre?

Seksuelt misbruk av barn

Jeg kan ikke tenke meg noe mer motbydelig og nedbrytende enn voksne menn, ofte i høye posisjoner med stor makt, som misbruker hjelpeløse barn og ødelegger deres framtid.

Både i England og i Norge ser vi nå at røster hever seg for enten å tillate sex med barn, eller senke aldersgrensen dramatisk. Nå er det på tide å si stopp!

En bloggside fra juli 2014 har gått forholdsvis dypt inn i dette problemet: Secrecy laws passed to hide pedophile ring connection to Royal Family

Vi har pedofili også blant vanlige folk, men det største problemet ligger nok hos de rike og mektige. En av de som tidlig gikk ut og offentlig forsvarte pedofili i Norge, må vel ha vært Tor Erling Staff. Fortsett å lese Seksuelt misbruk av barn

Nattevakten

Med årene har jeg sett med større og større skrekk og avmakt på hvordan byråkratiet blir brukt til å ta fra folk  enhver påvirkning av vår felles framtid, hvordan det innsnevrer vår frihet og vårt ansvar.  Vi er ikke lengre individuelle samfunnsborgere, vi er nedgradert til brukere og kunder. Vi ledes ikke lengre av en moralsk oppfatning, vi har lover og regler vi må tilpasse oss. Så mange byråkrater har vi etter hvert fått at selv de som jobber innenfor de forskjellige spesialfeltene knapt kjenner alle reglene. Men vi, folket, vi skal ha kunnskap om hver eneste regel og lov for å unngå å bli kalt kjeltringer. Det ligger vel i naturens orden at jo flere regler man må forholde seg til, desto lettere blir det å bryte en og annen, selv uten bevisst å ville det.

Byråkratiet synes å være et monster som aldri kan forminskes, det bare vokser og vokser. Det suger penger ut av vårt fellesskap, av våre skattepenger, og gjør offentlige tjenester dyrere og dyrere. Historien nedenfor er en god illustrasjon på hvordan monsteret vokser og utvider seg. Jeg setter den inn som den er, uten oversettelse, og lar den illustrere mine tanker om byråkrati. Den handler om forhold i USA, men vi har langt fra et mindre byråkrati i Norge, så den kunne like gjerne ha handlet om Norge. Et økende byråkrati gir også et økende antall ledere, og enda større lønnsutgifter. Kanskje burde vi innføre borgerlønn i Norge, og sparke halvparten av byråkratene? Ville de som mistet jobben, men fikk borgerlønn, evne å finne noe meningsfylt å gjøre? Fortsett å lese Nattevakten

Ansattes Ytringsfrihet

Sitatene nedenfor er hentet fra advokat Thorkil H. Aschehougs artikkel i Aftenposten/Meninger den 8. juli 2015.

Vide grenser for hva ansatte kan ytre seg om

De færreste av oss vil våge å bidra i ordskiftet dersom man er usikker på om man samtidig risikerer jobben.

Lojalitetsplikt til arbeidsgiver
Ytringsfriheten er imidlertid grunnlovsfestet og begrunnet i vernet om særlig tre prosesser: sannhetssøkingen, individets frie meningsdannelse og demokratiet. Den ansattes lojalitetsplikt til arbeidsgiver er derimot ulovfestet og begrunnet i lojalitetsbånd mellom de to kontraktsparter. […]

At ansatte kan ytre seg offentlig om temaer av «politisk, samfunnsmessig, moralsk og kulturell art» – dvs. om nær sagt det aller meste i samfunnsdebatten – selv om det måtte medføre skade på arbeidsgivers interesser, er for lite kjent. Ikke minst gjelder dette hos en del offentlige arbeidsgivere som den siste tiden er blitt kjent for sine dulgte reguleringer av hva ansatte kan ytre seg om.

Les hele artikkelen HER.

Artikkelen er et svar på advokat Vidar Strømmes artikkel fra 21.06.15:

Varsling: Reglene er modne for skraphaugen

Det er ikke mange rettsregler som så til de grader er i strid med sitt eget formål.

Det er viktig at folk i arbeidslivet er bevisst hvilke rettigheter de har, – og ikke minst er det viktig at også arbeidsgiverne er kjent med våre lover.

Ytringsfrihet–del 2

Hvor alvorlig er trusselen mot ytringsfriheten i den vestlige verden? Og hva med retten til kildebeskyttelse?

Ytringsfriheten har vel vært truet og underkuet i det meste av menneskets historie, ikke minst gjennom de siste par tusen årene. Ytringsfrihet er faktisk så farlig at de viktigste avisene og forlagene i dag eies av de som ikke ønsker full ytringsfrihet, bare selektert ytringsfrihet, og de vokter vel over hva som kan fortelles til “allmuen”.

Et kraftig eksempel på denne sensuren var hva som hendte med Alexandr Solzhenitsyn, vinneren av Nobels Litteraturpris i 1970.  Grunnlaget for prisen: Fortsett å lese Ytringsfrihet–del 2

Den offentlige terrors galskap

Hvem er det som er de virkelige terroristene i dag? Er det enkeltmennesket, eller er det makten?

Personlig er jeg ikke det minste i tvil om at terroren kommer ovenfra, fra de med den største makten. Så spres frykten nedover i befolkningene på en slik måte at folk aksepterer stadig sterkere inngripen og kontroll i deres liv, og de lærer å akseptere helt unødvendige innstramninger både på frihet og økonomi.

Hvilke midler brukes i hovedsak for å skremme folk til en slik ønsket og total lydighet, der folk skremmes så kraftig at de blindt aksepterer alle innstramninger på frihet og økonomi? Fortsett å lese Den offentlige terrors galskap

Sortér medisinske råd fra medisinsk tull

Det finnes ingen tvil, jeg er en av et stadig økende antall mennesker som er skeptiske i forhold til legemiddelindustrien og –forskningen, og vi blir stadig flere. Det er harde slag mot en vernet industri når kjente redaktører i kjente medisinske journaler går ut med kritikk. Mange leger har snakket ut, men mange når ikke ut, for slikt kjetteri tas ikke opp i massemediene. Vi må aldri glemme at legemiddelindustrien er en av de viktigste, muligens den viktigste, inntektskildene for massemediene gjennom annonser.

I dag har Mercola en fin artikkel om dette: Sorting Out Medical Advice from Medical Nonsense. Det handler om et intervju med dr. Kendrick som nylig ga ut boka Doctoring Data: How to Sort Out Medical Advice from Medical Nonsense.

Intervjuet med dr. Kendrick finnes i artikkelen og på Youtube, og det er også laget en utskrift over intervjuet.

Noen sitater: Fortsett å lese Sortér medisinske råd fra medisinsk tull

Investeringseventyr i Afghanistan

Exciting Investment Opportunity in Afghanistan! Record Returns Expected!

Nå kan det virkelig bli penger å tjene på valmueproduksjon i Afghanistan! De har fått frø til en helt ny plante, så nå vil vel produksjonen nå helt nye høyder. Under Taliban ble produksjonen nesten utslettet, men fra og med 2002, under amerikansk kontroll, skjøt produksjonen på nytt i været. Det er jo en kjent sak at narkotika gir gode inntekter til de som jobber i det skjulte, enten det skjulte er CIA eller NATO – eller eventuelt andre.

James Corbett har i dag (eg. i morgen, siden han ligger foran oss i tid) en flott artikkel om dette fenomenet. Jeg må jo få lov til å spekulere litt, og det første spørsmålet som poppet opp i mitt hode, var: Skal de få GMO-frø? En evig avhengighet av frøleverandør? I så fall sier jeg: Stakkars fattige afghanske bønder, det er ikke de som tjener de store pengene, og verre vil det bli for dem dersom de går med på bindende avtaler.

Great news for poppy farmers in Afghanistan: a mysterious, brand new strain of poppy seed has appeared on the scene this year promising a better crop than ever before. According to farmers in poppy-rich Helmand and Kandahar provinces, the seeds appeared out of nowhere, delivered to them by the same drug traffickers who provide them with tools, fertilizer, farming advice and cash advances at the start of each growing season and come back to collect the crop at the end of each season. As Gul Mohammad Shukran, head of Kandahar’s anti-narcotics department, explains, this new strain of seed is expected to produce “better drug plants, which require less water and have a faster growth time.”

[…] But it works out best of all for the treaty organization that invaded the country 14 years ago and has overseen record bumper poppy harvest after record bumper poppy harvest year after year after year after year after year ever since.

Det er en opplysende artikkel som kan anbefales. Han avslutter artikkelen med:

Oh, and the “mysterious sources” that are providing these new poppy seeds to the Afghan farmer? Don’t worry about it. I’m sure someone is going to make a killing on it.

All grunn for frykt

Be Very Afraid: “We the People” of the United States and it’s United Kingdom lapdog

Det finnes to gamle maktsentre som fremdeles gjør alt de kan for å kontrollere verden. Først ute var The City i London, makten bak Englands imperialisme. De påvirket “den nye verden”, USA, og i dag sitter det andre maktsenteret, det kraftigste, i Washington DC med den politiske og militære makten, og New York med pengemakten. Disse sterke maktene har ett felles ønske: Full kontroll over menneskeheten og vår klode. Menneskeheten har i tusenvis av år lidd under maktbegjæret til noen få gale mennesker, spesielt i det vi kaller “den gamle verden”.  Vil menneskeheten noen gang kunne få tilbake sin frihet? Kanskje har vi aldri hatt noen reell frihet? Dersom vi ønsker frihet, må vi i så fall gjøre noe med det selv, for maktgale mennesker gir ikke frivillig fra seg makt.

Felicity Arbuthnot sier i artikkelen på Global Research (linken øverst):

For those who thought it was only nations “far away of which we know nothing” which the Obama, Clinton and Bush regimes, Tony Blair in Britain and his declared “heir” David Cameron destroyed – in the guise of bringing them the now dreaded “freedom, liberation and democracy” – this political cartoon is a wake up call for “We the people” of the United States and it’s United Kingdom lapdog.

Be very afraid.

be_afraid

I artikkelen under bildet har også professor Michel Chossudovsky noen viktige ord å komme med. Fortsett å lese All grunn for frykt